Browsing Archive Janar, 2019
0
Projekt i BE: Mirdite & Ulqin, në projektin për fuqizimin e femrave si sipërmarrëse
0

  “The Feminine Side of Quality “. Titullohet projekti qe shtrihet ne 18 muaj si kooperacion ne mes bashkise Mirdite dhe Komunes Ulqin (Mali i Zi) ...

0
Njoftim mbi mbarimin e afatit te pageses se takses familjare
0

TË NDERUAR  TAKSAPAGUES TË BASHKISË MIRDITË Ju  njoftojmë qe ka mbaruar afati per pagesen e takses familjare. Per cdo vonese në pagesën e taksave familjare ...

0
Si të paguajnë Taksat qytetarët
0

Pagesa e Taksës mbi Ndërtesën: Për kategorinë “Ndërtesa banimi” (nënkupton banesën në pronësi ku taksapaguesi ka banimin e zakonshëm)kategorinë “Ndërtesa në ...

0
Njoftim mbi dorezimin e kopjes se dokumentit te pronesise, ku ushtroni aktivitetitin e bisnesit
0

NJOFTIM TË NDERUAR  TAKSAPAGUES TË BASHKISË MIRDITË Në zbatim të VKM nr 132 datë 07.03.2018 pika 9 “Regjistri qendror i bazës së të dhënave të pasurisë së ...

0
Specialist astesh publike dhe monitorim tregu e transporti
0

spec astesh publike dhe monitorim tregu e transporti

0
shpallje  specislist auditi
0

shpallje specislist auditi

0
shpallje p-marr.publikun dhe TIK
0

shpallje p-marr.publikun dhe TIK

0
Specialist i Njësisë për Kordinimin e Integrimit Europian dhe ndihmës së huaj
0

Specialist i Njësisë për Kordinimin e Integrimit Europian dhe ndihmës së huaj

0
Specialist Web mastër dhe TIK
0

Specialist Web mastër dhe TIK

BASHKIA
Logo