NJOFTIME
0
Njoftim mbi mbarimin e afatit te pageses se takses familjare
0

TË NDERUAR  TAKSAPAGUES TË BASHKISË MIRDITË Ju  njoftojmë qe ka mbaruar afati per pagesen e takses familjare. Per cdo vonese në pagesën e taksave familjare ...

0
Si të paguajnë Taksat qytetarët
0

Pagesa e Taksës mbi Ndërtesën: Për kategorinë “Ndërtesa banimi” (nënkupton banesën në pronësi ku taksapaguesi ka banimin e zakonshëm)kategorinë “Ndërtesa në ...

0
Njoftim mbi dorezimin e kopjes se dokumentit te pronesise, ku ushtroni aktivitetitin e bisnesit
0

NJOFTIM TË NDERUAR  TAKSAPAGUES TË BASHKISË MIRDITË Në zbatim të VKM nr 132 datë 07.03.2018 pika 9 “Regjistri qendror i bazës së të dhënave të pasurisë së ...

0
FTESE “Për dëgjesë publike” dhe Grafiku për dëgjesa publike për buxhetin dhe treguesit fiskale e vitit 2019
0

___________________________________________________________________________________________ ...

0
Ftesë për dëgjesa publike
0

Mbështetur në ligjin 139/2015  “Për vetëqeverisjen vendore”, në ligjin Nr. 9936 datë 26.06.2008 “ Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e ...

0
Ftesë për dëgjesë publike
0

Në kuadër të hartimit dhe miratimit të Treguesve Fiskalë për vitin 2018, Bashkia Mirditë ka filluar diskutimin dhe dëgjesat publike në të gjitha Njësitë ...

0
Aktivitet në Rrëshen/ Projekti Evropian dhe Anëtarësimi i Shqipërisë në BE
0

EU Policy Hub/Forumi i Politikave të Integrimit i cili përfaqësohet nga profesionistë të rinj të cilët promovojnë, monitorojnë dhe komunikojnë procesin e ...

0
Seminar Trajnues: Menaxhimi i Projekteve Bazuar në Rezultate
0

Fondacioni per Zhvillimin e Mirdites dhe Agjensia e Zhvillimit Rajonal Lezhe (LERDA), me mbeshtetjen e Agjensise se Zhvillimit Austriak, Köstinger Consulting ...

0
Njoftim- Kësti i parë për taksat dhe tarifat vendore
0

Të nderuar taksapagues! Ju kujtojmë: Afati i pagesës së këstit të parë për taksat dhe tarifat vendore është më datë 10 Korrik 2017. Pas kësaj date aplikohet ...

BASHKIA
Logo