TAKSAT
0
Njoftim mbi mbarimin e afatit te pageses se takses familjare
0

TË NDERUAR  TAKSAPAGUES TË BASHKISË MIRDITË Ju  njoftojmë qe ka mbaruar afati per pagesen e takses familjare. Per cdo vonese në pagesën e taksave familjare ...

0
Si të paguajnë Taksat qytetarët
0

Pagesa e Taksës mbi Ndërtesën: Për kategorinë “Ndërtesa banimi” (nënkupton banesën në pronësi ku taksapaguesi ka banimin e zakonshëm)kategorinë “Ndërtesa në ...

0
Njoftim mbi dorezimin e kopjes se dokumentit te pronesise, ku ushtroni aktivitetitin e bisnesit
0

NJOFTIM TË NDERUAR  TAKSAPAGUES TË BASHKISË MIRDITË Në zbatim të VKM nr 132 datë 07.03.2018 pika 9 “Regjistri qendror i bazës së të dhënave të pasurisë së ...

0
Njoftim mbi menyren e pageses se takses se objektit, ku ushtrohet aktiviteti.
0

Njoftim Taksa e Objektit ku ushtrohet aktiviteti.

0
Njoftim. “Për lirimin e hapësirave publike”
0

Drejtoria e Tatim Taksave, Bashkia Mirditë, njofton se mbi bazën e urdhrit datë 31. 05. 2016, të kryetarit të Bashkisë z. Ndrec DEDAJ, të gjithë ato bisnese që ...

0
Buxheti 2016
0

Buxheti i Bashkise Mirdite versioni pdf

0
Paketa Fiskale 2016
0

Alternative text - include a link to the PDF!

BASHKIA
Logo