TRANSPARENCA
0
VENDIMET E KESHILLIT BASHKISE MIRDITE
0

http://www.vendime.al/vendimet-e-keshillit-bashkiak-mirdite/

0
MBI SHERBIMET QE OFRON BASHKIA
0

Shërbimet në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm. Mbledhja, largimi dhe trajtimi ...

0
PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR (P.P.V)
0

Plani i Përgjithshëm Vendor (P.P.V) i Bashkisë Mirditë ka hyrë në fuqi më 29.01.2019, pas Miratimit në Këshillin Kombëtar të Territorit me Vendimin nr. 2, datë ...

0
TË DHËNAT E KOORDINATORIT TË INFORMIMIT
0

Koordinatore për të Drejtën e Informimit të Bashkisë Mirditë. Alsida Keli. Cel: 0696111750. Email: alsida.keli@bashkiamirdite.gov.al Adresa: Sheshi “Abat ...

BASHKIA
Logo