VENDE PUNE
0
Njoftim per vende pune dhe levizje paralele
0

njoftim mbyllje lev.par. audit + njoftim mbyllje lev.paralele shpallje per vend pune njoftim mbyllje lev.paralele njoftim mbyllje lev.par. audit +

0
shpallje  specislist auditi
0

shpallje specislist auditi

0
shpallje p-marr.publikun dhe TIK
0

shpallje p-marr.publikun dhe TIK

0
Specialist i Njësisë për Kordinimin e Integrimit Europian dhe ndihmës së huaj
0

Specialist i Njësisë për Kordinimin e Integrimit Europian dhe ndihmës së huaj

0
Specialist Web mastër dhe TIK
0

Specialist Web mastër dhe TIK

0
Njoftim per vend te lire pune. Pozicioni: Drejtor i Kabinetit.
0

Njoftim per vend te lire pune, DREJTORI I KABINETIT

0
Njoftim fituesi ne Sherbimin Civil, Armando Ndrejaj
0

NJOFTIM FITUESI PËRFUNDIMTAR, PËR POZICION PUNE NË SHËRBIM CIVIL- Armando Ndrejaj

0
Njoftim paraprak ngritje ne detyre, Armando Ndrejaj.
0

Njoftim paraprak ngritje ne detyre, Armando Ndrejaj.

0
Njoftim fituesi perfundimtar, për katër konkurente.
0

Njoftim fituesi perfundimtar, per kater konkurente.

0
Mbyllje procedure per levizje paralele.
0

Mbyllje procedure per levizje paralele.

BASHKIA
Logo