Më poshtë gjenden të listuara projektet e planit të veprimit të përgatitura gjatë fazës së dytë të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Mirditë, nga studio GAIA SA dhe Bashkia Mirditë.

lista e projekteve-page-001 lista e projekteve-page-002 lista e projekteve-page-003 lista e projekteve-page-004 lista e projekteve-page-005 lista e projekteve-page-006 lista e projekteve-page-007 lista e projekteve-page-008