Plani i Përgjithshëm Vendor (P.P.V) i Bashkisë Mirditë ka hyrë në fuqi më 29.01.2019, pas Miratimit në Këshillin Kombëtar të Territorit me Vendimin nr. 2, datë 20.06.2018.

Procesi i hartimit të PPV-ve i mbështetur financiarisht nga Qeveria Shqiptare, asistuar teknikisht nga kompania konsultuese GAIA S.A. MELETON dhe kooordinuar dhe bashkërenduar nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit simbolizon instrumentin kryesor për zhvillim të qëndrueshëm të territorit të bashkisë.

Bashkia Mirditë ka  koordinuar procesin me të gjithë palët e përfshira dhe grupet e interesit.

View Fullscreen