Category
  • Home
  • Archive by category "VENDE PUNE"

Njoftim përfundimtar për pozicionin Shërbim Civil

  • Publikuar më: 03 Shkurt, 2020
  • 0

NJOFTIM FITUESESH PARAPRAK NE PROCEDURE PRANIMI NË SHC, NËPUNËSI NË KATEGORINË EKZEKUTIVE, Dt. 03.02.2020 Në zbatim nenit 22, 23, 24, 25 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, levizjen paralele periudhn e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive te nepunsëve civil”, ndryshuar me VKM nr.746 dt.18.12.2018,, Njësia Përgjegjëse …

Lexo të plotë
mersin escort
sqAlbanian
sqAlbanian