Në kuadër të hartimit dhe miratimit të Treguesve Fiskalë për vitin 2018, Bashkia Mirditë ka filluar diskutimin dhe dëgjesat publike në të gjitha Njësitë Administrative.

Bashkia Mirditë fton përfaqësues të bizneseve dhe qytetarët për të marrë pjesë dhe shprehur mendime e sugjerime, sipas grafikut të dëgjesave që do të zhvillohen nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Ju mirëpresim!

njoftim2-page-001