Njofohen te gjithe anetaret e Keshillit Bashkiak Mirdite se mbledhja e radhes do te zhvillohet ne daten 26.02.2020 ne oren 10:00. Rendin e dites se kesaj mbledhje mund ta lexoni duke shkarkuar dokumentin e meposhtem:

SHKARKO DOKUMENTIN