KLODJANA PËRGJETANI

Arsim i Lartë

e-mail: klodjanapergjetani@gmail.com

Cel: 0686740607