Këshilltarë 21

Kryetar i Këshillit Bashkiak Z. Pjetër Pjetri

Zv/ Kryetar i Këshillit Bashkiak Znj. Marie Nikolli

Sekretar i Këshillit Bashkiak  Z. Gaspër Topollaj