• Përfitim nga Programi i Strehimit Social.
 • Pajisje me vërtetim si i pastrehë.
 • Përfitim burse studimi brenda vendit.
 • Përfitim ndihme ekonomike.
 • Përfitim pagese për paraplegjik dhe tetraplegjik.
 • Përfitim pagese për verbërinë.
 • Përfitim pagese për shtesë invaliditeti.
 • Përfitim pagese për aftësi ndryshe.
 • Përfitim ndihme ekonomike për shërbim kujdestarie për të mitur.
 • Përfitim pranimi i personave me aftësi ndryshe në institucione ditore.
 • Përfitim me vërtetim për të ardhurat ekonomike.
 • Pajisje me vërtetim për takim në burg.
 • Pajisje me vërtetim me vlerësim moralo-shoqëror.
 • Përfitim kompensimi të energjisë elektrike për kategoritë para dhe tetra plegjike si dhe te verbër
 • Përfitim i mbrojtjes së të miturve
 • Përfitim i shpërblimit të lindjes