• Përfitim nga Programet i Strehimit Social
 • Pajisje me vërtetim si i pastrehë
 • Përfitim burse studimi brenda vendit
 • Përfitim ndihme ekonomike
 • Përfitim pagese për paraplegjik dhe tetraplegjik
 • Përfitim pagese për verbërinë
 • Përfitim pagese për shtesë invaliditeti
 • Përfitim pagese për aftësi ndryshe
 • Përfitim ndihme ekonomike për shërbim kujdestarie për të mitur
 • Përfitim pranimi i personave me aftësi ndryshe në institucione ditore
 • Përfitim me vërtetim për të ardhurat ekonomike
 • Pajisje me vërtetim për takim në burg
 • Pajisje me vërtetim me vlerësim moralo-shoqëror
 • Përfitim kompensimi të energjisë elektrike për kategoritë para dhe tetra plegjike si dhe te verbër
 • Përfitim i mbrojtjes së të miturve
 • Përfitim i shpërblimit të lindjes