• Leje për zhvillim aktivitetesh sportive në mjediset e menaxhuara sportive
  • Leje për sallat apo mjediset për aktivitete kulturore.
  • Dhënie kostumesh popullore me qira
  • Leje për përdorim mjetesh apo vendesh për aktivitete argëtuese.