Në varësi të llojit të kontratës publike me apo nga Bashkia Mirditë, ngrihet një strukturë e posaçme (Komision). Komisioni ngrihet me urdhër nga  kryetari i bashkisë  dhe në përbërje të këtij komisioni  janë specialistë të ndryshëm  në varësi të llojit të kontratës që kërkon mbikëqyrje.