Autoriteti Kontraktor

Bashkia Mirditë

Adresa: Sheshi Abat Doçi Rrëshen, Mirditë

NIPT: K39004005Ë

Website: www.bashkiamirdite.gov.al