Muaj: Mars 2016

Njoftim per vend te lire pune nr. 11

 • Publikuar më 23 Mars, 2016
 • 0

______________________________ _____________________________________                                                      REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                       BASHKIA MIRDITË                  NJOFTIM FITUESËSH PAS VLERËSIMIT PARAPRAK                                                                                                                                         Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore Rekrutimit dhe Procedurave në Bashkinë …

Lexo të plotë

Njoftim per vend te ri pune. Nr 9 dhe 10.

 • Publikuar më 22 Mars, 2016
 • 0

  ____________________________________ _____________________________________                                                          REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                           BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                          SHPALLJE VENDE PUNE PËR NËPUNËS CIVIL   (LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË)     Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në …

Lexo të plotë

Njoftim per vend te lire pune. Nr 8.

 • Publikuar më 19 Mars, 2016
 • 0

___________________________________ _____________________________________                                                                   REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                                   BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                           SHPALLJE VENDESH PUNE  PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM nr.243 dt.18.03.2015 “ Për levizjen paralele,pranimin në sherbimin civil dhe periudhën e proves”, …

Lexo të plotë

Njoftim per vend te lire pune. Nr 7

 • Publikuar më 15 Mars, 2016
 • 0

_______________________________ _____________________________________                                                REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                     BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                                                                      Njoftim për vend të lirë pune.                          “Plotësim vendi të lirë pune  në kategorinë  e mesme drejtuese”                                               ( Ngritje në detyrë )   Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja paralele dhe …

Lexo të plotë

Përmbyllet faza e tretë për stemën e bashkisë Mirditë.

 • Publikuar më 05 Mars, 2016
 • 0

Pas dy fazave procedurale për përzgjedhjen e stemës së bashkisë Mirditë, komisioni i ngritur për këtë qëllim, sot ka organizuar një tryezë për fazën e tretë përgjedhëse në Tiranë, ku ishte present edhe kulturologu i njohur shqiptar, Moikom Zeqo, i ftuar nga kryetari i bashkisë z. Ndrecë Dedaj. Në këtë fazë, janë paraqitur me modelet …

Lexo të plotë

Njoftim per vend te lire pune 6

 • Publikuar më 02 Mars, 2016
 • 0

_______________________________ _____________________________________                                                REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                     BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                         Nr.____prot                                                                                     Datë ___/___/2016                                               Njoftim për vend të lirë pune.                          “Plotësim vendi të lirë pune  në kategorinë  e mesme drejtuese”                                               ( Ngritje në detyrë )   Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja …

Lexo të plotë

Njoftim per vend te lire pune 5

 • Publikuar më 02 Mars, 2016
 • 0

_____________________________ _____________________________________                                                 REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                      BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                                                                      Njoftim për vende  të lira pune                   “Plotësim vendi të lirë pune  në kategorinë  e mesme  drejtuese”                                                ( Levizje paralele )   Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja …

Lexo të plotë

Njoftim per vend te lire, pune Nr 4.

 • Publikuar më 02 Mars, 2016
 • 0

______________________________ _____________________________________                                             _______________________________ _____________________________________                                                REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                     BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                         Nr.____prot                                                                                     Datë ___/___/2016                                               Njoftim për vend të lirë pune.                          “Plotësim vendi të lirë pune  në kategorinë  e mesme drejtuese”                                               ( Ngritje në detyrë )   Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu …

Lexo të plotë
sqAlbanian
sqAlbanian