Ditë: 15 Mars, 2016

Njoftim per vend te lire pune. Nr 7

  • Publikuar më 15 Mars, 2016
  • 0

_______________________________ _____________________________________                                                REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                     BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                                                                      Njoftim për vend të lirë pune.                          “Plotësim vendi të lirë pune  në kategorinë  e mesme drejtuese”                                               ( Ngritje në detyrë )   Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja paralele dhe …

Lexo të plotë
sqAlbanian
sqAlbanian