Ditë: 23 Mars, 2016

Njoftim per vend te lire pune nr. 11

  • Publikuar më 23 Mars, 2016
  • 0

______________________________ _____________________________________                                                      REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                       BASHKIA MIRDITË                  NJOFTIM FITUESËSH PAS VLERËSIMIT PARAPRAK                                                                                                                                         Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore Rekrutimit dhe Procedurave në Bashkinë …

Lexo të plotë
sqAlbanian
sqAlbanian