Muaj: Maj 2016

Njoftim. “Për lirimin e hapësirave publike”

 • Publikuar më 31 Maj, 2016
 • 0

Drejtoria e Tatim Taksave, Bashkia Mirditë, njofton se mbi bazën e urdhrit datë 31. 05. 2016, të kryetarit të Bashkisë z. Ndrec DEDAJ, të gjithë ato bisnese që kanë zënë hapësira publike, duhet të bëjnë lirimin e tyre të menjëhershëm. Referuar këtij urdhri i cili bazohet në ligjin nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për Sistemimin e …

Lexo të plotë

NJOFTIM FITUESËSH PARAPRAK, PËR POZICON PUNE NË SHERBIM CIVIL-

 • Publikuar më 30 Maj, 2016
 • 0

                                                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                       BASHKIA MIRDITË   NJOFTIM FITUESËSH  PARAPRAK, PËR POZICON PUNE NË SHERBIM CIVIL- B.MIRDITË-PROCEDURE PRANIMI NË SHC DHE NGRITJE NË DETYRË                                                           Dt. 27.05.2016 Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të …

Lexo të plotë

NJOFTIM FITUESËSH PAS VLERËSIMIT PARAPRAK

 • Publikuar më 30 Maj, 2016
 • 0

                                                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                       BASHKIA MIRDITË                        NJOFTIM FITUESËSH PAS VLERËSIMIT PARAPRAK                                                           27.05.2016 Në zbatim nenit 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për  pranimin,levizjen paralele  periudhen e proves dhe emerimin në kategorinë e ekzekutive te nepunsve civil” ”, sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton …

Lexo të plotë

Kryebashkiaku Dedaj: Ansamblin “Mirdita” do ta forcojmë si emblemë etnokulturore të bashkisë Mirditë.

 • Publikuar më 26 Maj, 2016
 • 0

Takim i Kryetarit të Bashkisë z. Ndrec Dedaj me faktorwt zhvillimorë tw kulturës mirditase. Në një takim në zyren e tij me muzikantë dhe drejtues te kulturës, kryebashkiaku i Mirditës Ndrec Dedaj, ka theksuar se ansambli “Mirdita” (Mjeshter i Madh), krahas riformatimit me elementë të rinj do të ketë një përkujdesje te posaçme nga ana …

Lexo të plotë

NJOFTIM FITUESI NË PROCEDURE LEVIZJE PARALELE

 • Publikuar më 26 Maj, 2016
 • 0

                                                    REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                      BASHKIA MIRDITË                        NJOFTIM FITUESI  NË PROCEDURE LEVIZJE PARALELE                                                          Dt. 26.05.2016 Në zbatim nenit 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për  plotësimin e vendeve të lira të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, sektori i Burimeve Njerëzore në …

Lexo të plotë

NJOFTIM FITUESI NË PROCEDURE LEVIZJE PARALELE

 • Publikuar më 26 Maj, 2016
 • 0

      REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                       BASHKIA MIRDITË   NJOFTIM FITUESI  PARAPRAK , PËR POZICION PUNE NË SHERBIM CIVIL- B.MIRDITË Datë 26.05.2016 Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, sektori i Burimeve Njerëzore në …

Lexo të plotë

Njoftim per Vend te lire pune Nr 17.

 • Publikuar më 25 Maj, 2016
 • 0

                             RPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                          BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                          SHPALLJE VENDE PUNE PËR NËPUNËS CIVIL  (LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË)                                                              Datë  26.05.2016     Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë …

Lexo të plotë

NJOFTIM FITUESËSH PAS VLERËSIMIT PARAPRAK

 • Publikuar më 23 Maj, 2016
 • 0

                                                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                       BASHKIA MIRDITË                        NJOFTIM FITUESËSH PAS VLERËSIMIT PARAPRAK                                                            Dt. 23.05.2016 Në zbatim nenit 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për  plotësimin e vendeve të lira të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë …

Lexo të plotë

NJOFTIM FITUESI PËRFUNDIMTAR, PËR POZICION PUNE NË SHERBIM CIVIL- B.MIRDITË

 • Publikuar më 20 Maj, 2016
 • 0

                                                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                       BASHKIA MIRDITË                                                              Dt.21.05.2016  NJOFTIM FITUESI  PËRFUNDIMTAR, PËR POZICION PUNE NË SHERBIM CIVIL- B.MIRDITË Në zbatim  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin ,levizjen paralele dhe periudhen e proves në SHC”, sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për pozicionin : …

Lexo të plotë

NJOFTIM FITUESËSH PAS VLERËSIMIT PARAPRAK

 • Publikuar më 18 Maj, 2016
 • 0

REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                       BASHKIA MIRDITË                        NJOFTIM FITUESËSH PAS VLERËSIMIT PARAPRAK                                                                18.05.2016                                                                                                                                      Në zbatim nenit 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për  pranimin,levizjen paralele  periudhen e proves dhe emerimin në kategorinë e ekzekutive te nepunsve civil” ”, sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton në …

Lexo të plotë
sqAlbanian
sqAlbanian