Këshilli i Bashkisë Mirditë ka zhvilluar ditën e sotme mbledhjen e radhës për muajin Nëntor, ku në rendin e ditës ishin paraqitur një sërë projekt-vendimesh, të cilët pas diskutimeve nga këshilltarët u miratuan:

  • Vendim për dhënie mandati këshilltarit z.Klevis Dodaj subjekti politik, Partia Socialiste e Vërtetë 91, sigla (PSV 91) për plotësimin e vendit vakant të lënë nga zj.Vera Kabali për shkak të dorëheqjes të saj ;
  • P/vendimi i kryetarit të bashkisë “Për miratimin e Paketës Fiskale të bashkisë Mirditë” për vitin 2018 ;
  • P/vendimi i kryetarit të bashkisë “Për dhënien në përdorim të sipërfaqes prej 0.03 ha dhe 0.4 km, në vendin e quajtur ekonomia pyjore/kullosore bjeshka e Oroshit, pjesë e fondit pyjor/kullosor të bashkisë Mirditë për një afat 6-vjeçar subjektit Vodafone Albania Sha.” ;
  • P/vendim i kryetarit të bashkisë “Për dhënien në përdorim të sipërfaqes prej 0.03 ha dhe 360 m2 që shërben si rrugë kalimi në vendin e quajtur ekonomia/kullosore Shkallgjane, ngastra 11/a, pjesë e fondit pyjor/kullosor të bashkisë Mirditë për një afat 5-vjeçar subjektit Telecom Albania Sha.” ;
  • P/vendim i kryetarit i bashkisë “Për parashikimin e shkeljeve që përbëjnë kundravajtje administrative dhe vendosjen e gjobave ” ;
  • P/vendim i kryetarit të bashkisë “ Për shtesë dhe ndryshim projekti për objektin, sistemim asfaltim i rrugës Klos-Gjakëz-Domgjon (Faza 1), bashkia Mirditë ” ;
  • P/vendim i kryetarit të bashkisë “Për zhbllokimin e rrugës Zall Xhuxhë, njësia administrative Fan ” ;

Ndërkohë me kërkesë të këshilltarit z.Ndrec Biba në emër të grupit të këshilltarëve të Djathtë, Drejtoresha e Fondacionit për Zhvillimin e Mirditës znj. Edona Daçi paraqiti një raport mbi veprimtarinë e këtij Fondacioni të themeluar nga Bashkia Mirditë para 15 muajsh.

[su_slider source=”media: 5835,5836″ link=”image” title=”no” pages=”no”]