Je një i ri/ e re në moshën 15-20 vjeçare dhe dëshiron të mësosh më shumë rreth Bashkimit Evropian?

Bashkia Mirditë ju fton të aplikoni në programin 3-ditor “Mësojmë për Bashkimin Evropian”,  në kuadër  të aktiviteteve informuese të Këndit të Bashkimit Evropian.

Objektivat e këtij programi janë:

·         Pjesëmarrësit të njihen me Këndin e BE-së në Bashkinë Mirditë

·         Të rinjtë të informohen për  Bashkimin Evropian

·         Të rinjtë të ndërgjegjësohen për rolin e tyre në procesin e Integrimit Evropian

Kur?  26-28 Dhjetor 2017

Kush mund të marrë pjesë?  Të rinj (15-20 vjeçarë)

Ku? Pallati i Kulturës, Rrëshen, Mirditë

Gjatë tre ditëve do të trajtohen temat e mëposhtme:

1.      Si lindi Bashkimi Evropian?

2.      Institucione dhe organizma të BE-së

3.      BE dhe Shqipëria (fakte)

4.      Çfarë është integrimi evropian?

5.      Vendet anëtare të BE-së

6.      Cilat janë sfidat që duhet të përballojë Shqipëria në kuadër të procesit të integrimit evropian?
7.      Konkurs njohurish

Për të aplikuar, ju lutemi klikoni në linkun:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq8cu57lUYDmzaEZ89L5ckXsHiscdbu14rUA1Xwlqy7X6r1A/viewform?usp=sf_link