Bashkia Mirditë, ka mbajtur sot dëgjesën publike në ambjentet e Pallatit të Kulturës Rrëshen, në kuadër të hartimit të Dokumentit të Planit të Zhvillimit Territorial, dhe Rregullores së Planit të Planit të Përgjithshëm Vendor, në kuadër të Fazës së III-të të këtij Plani.

 

 

Në këtë dëgjesë publike morën pjesë qytetarë dhe palët e interesuara, të cilët u informuan dhe diskutuan rreth projekteve që janë parashikuar të realizohen.

Faza e III-të përfshin një përmbledhje, që vjen si rezultat i fazave të mëparshme të zhvillimit të këtij Plani.

Kjo fazë, përbëhet nga katër komponentë kryesorë:

-Plani i propozimeve territoriale, i cili përfshinte ndarjen në pesë sisteme terreni, ndarjen në zona dhe kufinjtë e përdorimeve të propozuara të tokës;

-Planin  e mbrojtjes së mjedisit, i cili përcaktonte standardet dhe rregullat për aktivitete të ndryshme me qëllim zbutjen e ndikimit në mjedis;

-Programin e shërbimeve dhe infrastrukturës publike ku përcaktohej infrastruktura bazë dhe efektet e tyre mbi Bashkinë;

-Planin e veprimeve për zbatimin e PPV,  i cili lidhej me planin e veprimeve dhe projekteve që do të realizohen në bashki  në 15 vitet e ardhshme.

[su_slider source=”media: 6025,6027″ link=”image” title=”no” pages=”no”]