• 7 km hiking nëpër arealin turistik dhe trashëgimor të zonës së Rubikut –

Kryetari i bashkisë Ndrec Dedaj, përshëndeti këtë nismë të parë të këtij lloji, që vjen në përputhje të plotë me strategjinë e zhvillimit të qëndrueshëm të Bashkisë Mirditë. Ai tha se tashmë, nëse e kemi të pamundur të kthejmë krenarinë e industrisë së bakrit, kemi mundësinë tjetër të shfrytëzojmë potencialin e jashtëzakonshëm turistik që kemi

Bashkia Mirditë në bashkëpunim me   Albania Austria Partnerschaft – Marianne Graf përuruan sot shtegun e parë turistik, i markuar me sinjalistikën më të avancuar dhe me standarte të larta europiane shtegun e parë (destinacion) në zonën e Rubikut.
Më së pari, në mjediset e InfoKulla Mirdita, është organizuar një takim informues me agjensione turistike dhe sipërmarrje të ndryshme të fushës së turizmit, skuadrën e hiking Mirdita etj, ku përgjegjësi i këtij institucioni të turizmit në bashkinë Mirditë, Nik Nikolli, ka bërë një përshkrim në detaje të këtij shtegu, që nis me Marub-Piktogramet- Marianne Graf Point – Kalanë antike- Bulshizë-Kisha e Rubikut, për të përmbyllur rreth 7 km shtegtim me shkalle veshtiresie e lehte deri ne e moderuar, por tejet të pasur në anën panoramike dhe atë trashëgimore në histori dhe kulturë.

Kryetari i bashkisë Ndrec Dedaj, përshëndeti këtë nismë të parë të këtij lloji, që vjen në përputhje të plotë me strategjinë e zhvillimit të qëndrueshëm të Bashkisë Mirditë. Ai tha se tashmë, nëse e kemi të pamundur të kthejmë krenarinë e industrisë së bakrit, kemi mundësinë tjetër të shfrytëzojmë potencialin e jashtëzakonshëm turistik që kemi. Ndaj këtë po bëjmë. E për këtë na është gjendur mikja jonë humaniste Marianne Graf, e cila me projektin e mrekullueshëm të InfoKullës, po na mundëson dhe një qasje të re, praktike dhe konkrete rreth zhvillimit turistik në territor. Ai tha se bashkia ka fituar dhe projektin për avancimin e markimit të shtigjeve me rreth 400 km nga RDPA, ndaj po synojmë inspirimin e atyre banorëve në fshatra, të cilët posedojnë kulla që t’i kthejnë në bujtina turistike, çka do të thotë më shumë prodhim vendas, më shumë vende pune me vetsipërrmarrje.

Humanistja Graf, tha se ndihet me zemër në këtë projekt, jo thjeshtë si qëllim në vetvete për turizmin, por për t’i bërë të ndërgjegjshëm njerëzit e këtyre zonave me aq shumë probleme ekonomike dhe jetësore, që në këtë vend me mrekulli natyrore e historike, resurse turistike dhe prodhimi, mund të jetohet shumë mirë. Kemi për qëllim që të ndikojmë në komunitete për zhvillimin social të tyre, uljen e papunësisë dhe rritjen e nivelit të jetesës. Të gjithë bashkë mund ta bëjmë këtë gjë, ishte apeli i fortë i Zonjës Graf.

Më pas vetë kryebashkiaku Dedaj dhe zonja Graf, kanë prirë me ecjen e tyre në këmbë në përurimin e shtegut të parë “RUBIK 1”, për të ecur mbi 7 km nga EkoMarub – Piktogramet- Marianne Graf Point-Kalaja Antike- Bulshizë-Kisha e Rubikut.

Nëpër stacione të ndryshme zonja Graf  ka spjeguar punën që është bërë, vështirësitë që janë ndeshur por dhe tejkalimin e tyre përmes një skuadre të përpiktë ndërtuesish vendorë. Këtu janë përdorur metodat më të avancuara të markimit të shtigjeve, ndaj ky shteg është tepër i sigurtë për vizitorët vendas apo të huaj.

Kryebashkiaku Dedaj dhe zonja Graf, e kanë cilësuar këtë ecje dhe grupin e këtij shtegtimi si skuadra e parë e hiking Mirdita Club, i cili do të shtohet në të ardhmen me nxënës shkollash dhe të apasionuarit e ecjes në natyrë, ndërkohë që shtigje të tilla po bëhen joshëse dhe për ekipe ndërkombëtare shtegtuesish, kësisoj viti 2019 do të jetë dhe viti i ardhjes intensive të turistëve të huaj dhe të vendit në këtë zonë dhe në shtigje të tjera të markuara nëpër Mirditë.

Histori nëpër monumente

Piktogramet në strehën shkëmbore të Rubikut

Informacionin e parë shkencor për Piktogramet e Rubikut e kemi nga profesor Dh. Shuteriqi, i cili pasi bën përshkrimin e pikturës, të shoqëruar me dy foto dhe një skicë, arrin në përfundimin se kemi të bëjmë me dy simbole: kryqin, domethënë feja, dhe harkun domethënë lufta, të cilat flasin për luftën fetare që bëhej midis kishave të Perëndimit e të Lindjes (revista “Monumentet”, nr. 18, 1979 fq. 65-71).

Shtimi në mënyrë të ndjeshme i pikturave shkëmbore të zbuluara në Shqipëri e bëri të nevojshme rishikimin e pikturës shkëmbore të Rubikut të publikuar tre dekada  më parë, ndaj në pranverë të vitit 2007 u bë një dokumentacion i ri, vëzhgime të hollësishme, si edhe një sërë krahasimesh me pikturat e tjera të artit shkëmbor, të cilat  çuan në një interpretim, në një datim të ri.

Piktura e Rubikut gjendet 3,5 km në perëndim të qytetit të Rubikut, në periferi të fshatit Bulshizë e Epërme, në vendin e quajtur gryka e Xhudhenjve. Piktura është bërë në strehën e një shkëmbi me faqe të kthyera nga juglindja. Faqja e shkëmbit ku është pikturuar nuk është plotësisht e sheshtë, gjë që ka ndikuar në ndarjen e saj në dy pjesë. Në pjesën e majtë, me një sipërfaqe prej 4 m², janë vizatuar dy rrathë me dy diametra , një kryq me krahë të barabarta, ekstremet e të cilit mbarojnë me pika dhe një figurë qendrore e komplekse  që ka gjatësinë 33 cm dhe gjerësinë 27 cm. Në qendër ka një figurë antropomorfe, ku dallohet koka në formë pike, mbi të cilën qëndron një hark, kurse në dy anët e trupit janë vizatuar 12 ndarje të vogla me forma rrethore ose katrore jo të rregullta, që kanë pika në mes. Në pjesën e djathtë , në një sipërfaqe prej 2m², janë vizatuar tri figura pranë njëra-tjetrës. Në qendër është figura antropomorfe  me kokën në formën e një pike të madhe që mbulohet nga një vijë harkore, e cila bashkon dy rrathë të vegjël me pikë në mes. Krahët janë dhënë me një të vijë të gjatë e të trashë, që mbarojnë me dy harqe, të cilët gjithashtu në mes të ndarjeve kanë nga një pikë.

Në pjesën e poshtme figura ka dy ndarje pa pika në mes dhe përfundon me dy zgjatime të këmbëve dhe një zgjatim në mes. Figura tjetër ka formën e një rrethi me dy diametra në pjesën e sipërme të së cilit del një pikë e madhe me një vetullore sipër saj, e njëjtë me atë të figurës qendrore. Mbi figurën qendrore është vizatuar forma e një rrethi jo të rregullt, që ka tetë ndarje jo të barabarta, gjashtë prej të cilave kanë pikë në mes .

Figurat e pikturës së Rubikut janë bërë me vija të trasha 2-3 cm jo shumë uniforme, ku është përdorur bojë e bardhë. Më mirë jane ruajtur 3  figura, kurse figurat e tjera janë të dëmtuara e mund të plotësohen mbi bazën e gjurmëve që kanë mbetur në faqen e shkëmbit. Figurat antropomorfe të shoqëruara me pika, si dhe figura në formë rrethi me shumë të ndara e pikë në mes, e vënë në lidhje të drejtë pikturën e Rubikut me atë të Lepenicës, kurse rrathët dhe kryqi, si simbole të kultit të diellit, janë të njëjta me pikturën e Bovillës dhe me inçizimet e Reçit e të Xibrit.

Me këta tregues piktura e Rubikut është një krijim i epokës prehistorike.

Ka një tezë të avancuar nga dr Shpend Bengu, duke sjellë metodat bashkëkohore në ndërtimin e gramatikës së imazheve piktografikë të Artit Prehistorik. Koha e realizimit të piktogrameve dhe petroglifeve në Guvën e Rubikut mund të jetë në etapa të ndryshme, që i përket periudhës së kalimit nga Prehistoria në Histori, 3500 vjet p.e.r., e cila përkon me dy shpikjet më të mëdha në Historinë e Njerëzimit: shpikjen e Metalurgjisë dhe shpikjen e Shkrimit në fazën e tij pre-verbal, i cili i dha mundësine njeriut për të komunikuar me njerëzit e tjerë duke kaluar kufizimet e kohës dhe të hapësirës.

Kalaja Antike e Rubikut (e Matrizës)

Kalaja antike e Rubikut  ruan gryken e lumit te vogël që mban emrin Rubik dhe buron nga mali i Molungut apo te Zhupës së Lezhës, përshkon krahinën e Bulgërit, ish-bajrak, për tu derdhur në lumin Fan nën qytetin e Rubikut.

Muret e kështjellës rrethojnë një sipërfaqe të vogël në formën e një trekëndëshi të çrregullt. Ato ruhen mirë në disa trakte në anën lindore, ku lartësia deri në nivelin e shtegut të rojeve arrin në 4,25 m, muri është 1.05 m i gjërë dhe i vishet faqes së kodrës në gjithë gjatësinë e tij. Kështuqë nga brenda, mbi terrenin ngrihej vetëm parapet me bedenat. Muret e tjera ruhen në rrafshin e themelit dhe kanë një gjërësi prej 1, 20 m.

Nga ndërtimet e brendshme është ruajtur vetëm një sterë në pjesën më të lartë të shkëmbit. Ajo ka planimetri drejtkëndëshe me përmasa 3,6 x 2,4 m dhe  është ndërtuar në të njëjtën kohë me murin rrethues siç kuptohet nga teknika e ndërtimit dhe përbërja e llaçit. Muret e saj janë 0.90 m të gjëra. Stera ka qenë e mbuluar me një qemer cilindrik, gjurmët e të cilit tregojnë se janë përdorur gurë smërçi, një material i lehtë, që është përdorur gjërësisht për këtë qëllim në Mesjetë. Kështjella është më e vjetër se Manastiri, ajo mund të jetë ndërtuar që në shekullin XI.

Përmasat, pozicioni, teknika e ndërtimit dhe forma e çrregullt planimetrike, flasin për një kështjellë feudali. Ajo nuk përmendet në burimet historike mesjetare dhe po ashtu të kohëve të mëvona. Megjithatë mund të ketë patur një lidhje midis kështjellës, Katundit të Vjetër dhe Manastirit.

Manastiri përmendet për herë të parë në vitin 1166 me emrin “San Salvatori Arbanensis”. Ndoshta ai është ndërtuar në gjysmën e parë të shekullit XV-të. Për të gjetur mbrojtje Manastiri u ndërtu me gjasë pranë kështjellës, me të cilën e lidh dhe një rrugë.

Toponimi Katundi i Vjetër të kujton vendbanimin më të hershëm në afërsi të kështjellës. Grindjet në mes sundimtarëve vendas dhe klerit kanë ndodhur më vonë, kur Peshkopata Katolike e Arbërit u vu nën varësinë e kryepeshkopatës së Tivarit. Mbetet ende pa përgjigje përse Andrea Vrana, zot i Arbërit, shkatërroi kishën e Manastirit në vitet 1265-66. Për këto kontradikta dëshmon edhe emri i kështjellës “Kalaja e Xhudhejve”. Ngaqë kështjella është më e vjetër se Manastiri mund të jetë ndërtuar qysh në shekullin e XI-të.

Lugina e Rubikut është e banuar që në Antikitet, çka e vërtetojnë gjetjet e shumta arkeologjike. Në vitin 2007 me interesimin e kishës Françeskane u kryen kërkime arkeologjike të udhëhequra nga arkeologu, Gëzim Hoxha, në gjysmën e sipërfaqes së Absidës në Kishën e Shëlbuemit. Kërkimet nxorën material të mjaftueshëm arkeologjik.
Materialet e gjetura në të dy sondazhet arkeologjike nën nivelin e themeleve të kishës, dëshmojnë për një periudhë shumë më të hershme se sa ndërtimi i saj (viti 1166 kur përmendet e dokumentuar për herë të parë).

Gjatë kërkimeve arkeologjike u zbulua qeramikë e periudhës helenistike (shek. II-I para Kr.), që sipas arkeologut, Hoxha, ishin të ngjashme me gjetjet e vendbanimit të Pllanës nga arkeologët austriakë Praschniker dhe Schober, që është identifikuar si Bassania e burimeve antike. Pati edhe gjetje të periudhës Romake (shek. I-III pas Kr.)

Në Rubik që në antikitet ka kaluar një rrugë e rëndësishme që lidhte Lissusin (Lezhën) me Therandën (Prizrenin) e deri në Naissus (Nish). Rruga të çonte prej Lissusi (Lezhë), me anën e Mirditës për në Drin, vazhdonte për në Prizren e Kosovë, e pastaj për në Nish e gjatë lumit Timok për Tunë. Një dëshmi se kjo rrugë rrihej edhe përpara se ta ndreqnin Romakët, janë monedhat e qyteteve të Dyrrahut dhe të Apollonisë që gjenden në Siebenburgen.
Në librin “Mbi ndërtimet”, Prokopi i Cezaresë ndër të tjera përmend edhe “castrum Matris”, si një ndër kalatë që ishte ndërtuar në fillim të shek.VI nga Justiniani I-re  në Epirin e Ri, për t’u mbrojtur nga dyndjet barbare. Historiani bizantin i shek. VI, Prokopi nga Cezarea, na bën të ditur se Justiniani ndërtoi ose rindërtoi 58 fortifikime në Epir të Ri dhe 36 në Epir të Vjetër, një pjesë e mirë e të cilave gjenden në vendin tonë.

Ndërtimet e shek. VI në shumicën e tyre dallohen nga një vendosje më e çrregullt e gurëve, cilësia më e lartë e llaçit me sasi të madhe gëlqereje dhe një preferim i “muraturës së derdhur” të përbërë prej faqeve anësore dhe bërthamës, teknikë kjo që rekomandohet edhe nga Prokopi. Muret e fortifikimeve ngrihen drejt mbi shkëmb ose mbi themele guri mbi terrenet e buta.

Në periudhën e Mesjetës zona e Rubikut rrethohej nga disa kala (fortifikata), të cilat kishin funksion mbrojtës dhe kontrollues. Rruga Lezhë – Prizren, ishte shumë e rëndësishme për veprimtarinë ekonomike dhe tregtare të Kastriotëve. Nëpërmjet rrugës Lezhë – Prizren, ka shkruar A. Dyselie, Gjon Kastrioti ka synuar të bënte tregti transballkanike. Për lidhjen e trevave bregdetare me trevat lindore, pas Rrugës Egnatia, rruga Lezhë-Prizren e më tutje ka qenë më e rëndësishmja në trojet e Arbënisë së Epërme e të Mesme. Rruga ka ndjekur rrjedhjen e lumit Fan dhe të Fanit të Vogël dhe nga Kumlla e Fanit ka dalë në Lumë për të arritur në Prizren. Kjo rrugë është emërtuar edhe si “rruga tregtare nëpër tokën e Gjon Kastriotit”. Zotërimi i rrugës Lezhë – Prizren ka qenë një faktor parësor për veprimtarinë ekonomike e politike të disa familjeve fisnike, si Kastriotët, Dukagjinët, Jonimët etj.

Kisha e Manastirit të Rubikut

Historianët, nëpër ravgimet e mesjetës, i kanë mbledhur me mundim, gjurmë-gjurmë, dëshmitë historike mbi vjetërsinë e Rubikut kishtar, fillimisht kuvendin benediktin të njohur me emrin “sankti Salvatoris Arbanensis”, i cili me këtë emër paraqitet për herë të parë në një dokument të datës 19 qershor 1166, shkruan studiuesi Ndue Dedaj në punimin e tij “Toka e Katedraleve”.

Që kuvendi ka qenë në fillim i Benediktinëve, studiuesit e lidhin dhe me përmendjen aty të inocentit Abat, emërtim ky që është karakteristik vetëm për benediktinët e jo për françeskanët apo për domenikanët.

Françeskanët e marrin më vonë në zotërim, aty ku sot është kuvendi dhe kisha e tyre (S. Salvatoris e Shelbuesit), mund të thuhet që nga shekulli XV, citohet F. Cordignano. Historiani i krishtërimit ndër shqiptarë, Zef Mirdita, citon pastaj Th. Ippen-in dhe M. Shuflay-n në përshkrimin e afreskëve të përmendura të kësaj kishe: “Kisha ka qenë pikturuar me freska dhe me citate nga Besëlidhjë e Re dhe me emrat e shenjtërve të pikturuar, ndër të cilët është dhe emri i Shën Astit, ipeshkvit dhe martirit të Durrësit, por ka dhe dëshmi të kulturës bizantine, gjegjësisht monedha me shkrim bizantin.”

Farlati nga ana e tij njofton se “S. Salvator de Rebico” është famulli e thjeshtë në shekullin XVII, çka është e kuptueshme me rrënimin që pësoi kisha katolike në Shqipëri gjatë dyndjeve islamizuese të Turqisë. Kuvendi i Rubikut u ripërtëri në vitin 1898, i njohur si Kuvend i Noviciatit.

Si kishë historike, Shëlbuemi i Rubikut, gjithnjë ka mbajtur në trup dhe absidë gjurmët e moshës së vet të hershme, mbishkrime në mure apo kumbonë, datime të ngjarjeve që lidheshin me të. Ai i tërheq vëmendjen vizitorit, K. Shteinmetz, te viti 1472, në absidën e kapeles së stolisur me afreske tepër të rëndësishme të kishës së Rubikut, një monument madhor i mesjetës shqiptare. Ka qenë gdhendur në një gurë të Rubikut gjithashtu dhe një mbishkrim i At Shtjefen Gjeçovit në fillim të shekullit XX, kur ai mblodhi doke dhe shkroi një vepër letrare. Rubiku vazhdonte të mblidhte figura të njohura të kishës dhe kulturës. At Gjergj Fishta do të ndërtonte Absidën e kishës dhe do të shkruante fragmente të tragjedisë së tij “Juda Makabe”. Shërbeu në Shelbuem të Rubikut gjer në fundin e tij tronditës dijetari i madh françeskan, etnologu dhe folkloristi At Bernardin Palaj. Po dhe piktori At Leon Kabashi deri në 1967, i cili me art kishte pikturuar kapelet e Shkodrës.

Nga Rubiku doli një nga poetët e parë të Rilindjes, prifti i kultivuar e trim, Imzot Prend Doçi, që u nis për udhë të gjatë nëpër botë, po bëri abacinë e Oroshit. Doçi është modeli i shqiptarit që e ngjiti qytetërimin në male. Në lartësitë e Malit të Shenjtë e gjeti Edit Durhami dhe i bëri një portret brilant më të fisëm se të lordëve të Anglisë. Nga kjo Luginë e Fanit doli dhe Pashko Vasa, bashkë me formulën e tij unikale të shqiptarisë “Feja e shqiptarit asht shqiptaria”, për t’i rrëfyer botës të vërtetën mbi Shqipërinë dhe shqiptarët, për të qenë diku larg dheut të tij dhe diplomat e guvernator. Por dhe shumë intelektualë të ditur të kohëve të reja, profesorë, inxhinierë, specialistë të fushave të ndryshme etj. Shëlbuemi zëmadh i Rubikut, prej nëntëqindvjetësh i dokumentuar, ishte tempulli i vëllezërve të vegjël të Shën Françeskut, që besohet të ketë shkelur në Lezhë (1221) për të mbjellë pishën që do të njihej me emrin e tij. Afresket, pikturat murale, do të mbanin gjurmët e një arti të madh mesjetar. Në kreshtën e naltë të shkrepit të bardhë, rrinte kalaja Antike, që në popull njihej si e gjodhive.

Kritikja bjelloruse Puzanova, themeluese e restaurimit të artit bizantin e post-bizantin në Shqipëri,vëren se afresket e Rubikut mund të interpretohen me çelës Komnen, gjithnjë sipas afreskut të bërë në vitin 1164 në kishën e famshme të Nënrezës së Shkupit.

Sipas një dokumenti historik, kapiteni arbër Andre Vranaj e shkrumboi Rubikun dhe kuvendin e tij në vitin 1267, sipas ketij dokumenti mësojmë se në atë kohë Rubiku ishte një nga qytezat mesjetare të Principatës së Arbrit.

Në studimin e tij mbi arkitekturen kishtare në Shqipëri të vitit 1901,austriaku Teodor Ipen, thekson se ne vitin 1272 u bë restaurimi i afreskeve të kishës së Rubikut.

Sipas Jeriçekut kisha e Rubikut përbën një grup me kishën e Vaut të Dejës dhe i ka fillesat që në kohën e perandorit Justinian në shek.VI, dhe mund të jetë e njëkohëshme me kishen e Shirgjit në breg të Bunës (Shkodër). Pas pushtimit të trojeve shqiptare nga osmanët, kuvendi i françeskanëve në Rubik ishte një ndër pesë kuvendet që i shpëtuan shkatërrimit, bashkë me kuvendin e Sebastes(Kurbin),Lezhës, Mamlit, Bishtit të Muzhës (Durres).

Historiani Farlati në një studim të tij thekson se: ”Sancti Salvator de Rebico” në shek.XVII është famulli e thjeshtë, ç’ka shpjegohet me rrënimin që pësoi kisha katolike në Shqipëri gjatë dyndjeve islamizuese të Turqisë në këtë periudhë të nxehtë.

Në vitin 1901 Gjergj Fishta në rolin e arkitektit në bashkëpunim me austriakët projektoi dhe realizoi fasadën kryesore të kishës, si dhe restaurimin e kuvendit të Rubikut.

Karl Steinmetz me 1905 shkruan se kuvendi i Rubiku i ngjiste një kështjelle. Një kompleks kishtar modern, me kishën, qelën famullitare, kolegjin,kumbanoren, rezidencën verore, si dhe jo pak mjedise të tjera të ndërtuara me nje arkitekturë të rrallë, me një paraqitje të brendëshme grafike artistike të absidës së kishës.

Objektet e këtij kompleksi janë restauruar herë pas here. Në këtë Kuvend shërbeu dhe at Fabian Barcata (prifti nga Tiroli i Austrisë,që në atë kohë shkroi dhe romanin e mirënjohur shqiptar “Lule dhe Ditari im shqiptar, at Leon Kabashi (që shërbeu deri në vitin 1967. Ishte at Leon Kabashi,që mbajti meshën e parë pas rënies së komunizmit në kishën e Rubikut,në janar të vitit 1991),etj.

Gjatë kryengritjeve për pavarësi, ”Kuvendi i Rubikut u bë çerdhe e atdhedashësve”, kështu shkruhej në revistën “Hylli i Dritës” në vitin 1937. Gjatë këtyre viteve u bënë disa kuvende krahinore dhe mbarëkrahinore, ku morën pjesë perkrah krerëve dhe udhëheqësve të Mirditës dhe shume figura të tjera të trevave të Veriut e më gjërë, nga ku u projektuan kryengritjet për liri e pavarësi.

Gjatë luftës Ballkanike në Manastirin e Rubikut u bënë dy kuvende të rëndësishme nën drejtimin e krereve lokalë, priftit të Rubikut dhe ipeshkvit të Lezhes. Gjate ketyre viteve të rëndësishme për kombin shqiptar, manastiri i Rubikut u kthye në qendër të kuvendeve mbarkrahinore në shërbim të çështjes kombëtare. Sot mund të vizitohet përmes Udhës së Kryqit që vjen pas daljes nga Rruga e Kombit, ku më së pari  vizitori ndeshet në rrënojat e qelës, furrës së hershme, kumbonës mbi shkrep, oborrit ku është dhe një simbol multifetar, nga ku kundrohet Lugina e famshme e Rubikut.

(Pergatiti: gj.marku)

[su_slider source=”media: 6383,6384,6385,6386,6387,6388,6389,6390,6391,6392,6393,6394,6395,6396,6397,6398″ link=”image” responsive=”no” title=”no” pages=”no”]