___________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

FTESE

“Për dëgjesë publike”

 

Në kuadër të hartimit dhe miratimit të Buxhetit te Bashkisë  dhe Treguesve Fiskalë për vitin 2019 , Bashkia Mirditë nëpërmjet Drejtorisë Menaxhimit Financiar dhe të Buxhetit Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore, ka filluar diskutimin dhe dëgjesat publike në të gjitha Njësitë Administrative sipas një grafiku të miratuar.

Biznesmenë, qytetarë, intelektualë, subjekte të bizneseve të të gjitha niveleve, që jeni të interesuar, jeni të lutur të merrni pjesë dhe të shprehni mendimet dhe sugjerimet tuaja.

Pjesëmarrja juaj do të ndihmonte për një hartim sa më objektiv në përputhje me kushtet dhe kërkesat që paraqet ligji dhe terreni ku ju ushtroni veprimtarinë tuaj.

Ju mirëpresim!

 

“Grafiku për dëgjesa publike për buxhetin dhe treguesit fiskale e vitit 2019”

I.Njesia Administrative Rrëshen  21.11.2018  ora 10.00

 1. Mehill Paçuku
 2. Donika           Ndoji
 3. Flora               Fufi
 4. Dila                Kaçorri
 5. Nikoll             Shyti
 6. Tonin              Pergjetani

II.Njesia Administrative Rubik date.20.11.2018 ora 10.00

 1. Nikoll Gjikolaj
 2. Donika          Ndoji
 3. Flora             Fufi
 4. Dila               Kaçorri
 5. Nikoll            Shyti
 6. Marta            Ndreka

.Njesia Administrative Kthelle   date.13.11.2018 ora 09.00

 1. Nikoll Gjikolaj
 2. Donika      Ndoj
 3. Flora         Fufi
 4. Dila            Kaçorri
 5. Tonin        Pergjetani

.Njesia Administrative Selite      date 13.11.2018   ora 12.00

1.Nikoll                Gjikolaj

 1. Donika               Ndoj
 2. Flora                 Fufi
 3. Dila                   Kaçorri
 4. Tonin                Pergjetani

.Njesia Administrative Kacinar date 12.11.2018 ora 10.00

 1. Nikoll             Gjikolaj
 2. Donika           Ndoj
 3. Liza                Marku
 4. Flora              Fufi
 5. Tonin             Pergjetani
 6. Nikoll            Shyti

.Njesia Administrative Orosh  date  08.11.2018 ora 10.00

 1. Nikoll Shyti
 2. Dila                         Kaçorri
 3. Flora                          Fufi
 4. Donika                      Ndoj

 

.Njesia Administrative Fane     06.11.2018ora 10.00

 1. Donika Ndoj
 2.  Flora                    Fufi
 3.  Nikoll                 Shyti
 4.  Prena                  Prendi

BASHKIA MIRDITË

[su_slider source=”media: 6429″ link=”image” responsive=”no” title=”no” pages=”no”]