Plani i Përgjithshëm Vendor (P.P.V) i Bashkisë Mirditë ka hyrë në fuqi më 29.01.2019, pas Miratimit në Këshillin Kombëtar të Territorit me Vendimin nr. 2, datë 20.06.2018.

Procesi i hartimit të PPV-ve i mbështetur financiarisht nga Qeveria Shqiptare, asistuar teknikisht nga kompania konsultuese GAIA S.A. MELETON dhe kooordinuar dhe bashkërenduar nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit simbolizon instrumentin kryesor për zhvillim të qëndrueshëm të territorit të bashkisë.

Bashkia Mirditë ka  koordinuar procesin me të gjithë palët e përfshira dhe grupet e interesit.

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fbashkiamirdite.gov.al%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2FMaterial_PPV.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]