Bashkia Mirdite zhvilloi Eventin “Promovimi i Turizmit Malor ne Mirdite” ne kuader te projektit “Promovimi i turizmit malor nepermjet kthimit te resurseve natyrore ne produkte turistike te vizitueshme dhe te aksesuesshme” mbeshtetur nga Programi I Zhvillimit Rajonal Shqiperi me fiancim te Qeverise Zvicerane dhe Austriake.
Qellimi i projektit ishte: Promovimi i turizmit malor në territorin e Bashkisë Mirditë, përmes kthimit të resuerseve natyrore ne produkte turistike te vizitueshme dhe te aksesueshme ne hard & softcopy, ne funksion te rritjes se numrit te vizitoreve dhe permiresimin e treguesve ekonomik te zones.
Rezultatet:
• 417 km shtigje të markuara sipas standarteve ndërkombetare turistike
• Infrastrukturë teknike e krijuar (GPS, aparat fotografik profesional, dron, laptop, Gopro, Videoreklamues)
• Faqe interneti www.hikingmirdita.com
• Harta të shtigjeve të botuara (3500 kopje hartash te aksesueshme edhe ne web)
• Dokumentar për turizmin në Mirditë i publikuar

Eventi u zhvillua ne Infokulla Mirdite te realizuar nga Zonja Marianne Graf.
Kryetari i Bashkise Zoti Ndrec Dedaj falenderoi Qeverine Zicerane dhe Austriake qe nepermjet financimit te ketij projekti nepermjet RDPA bene te mundur krijimin e mbi 400 km shtigje pergjate gjithe territorit te BAshkise Mirdite. Ky projekt eshte ne vijimesi te prirotieteve te bashkise per zhvillimin e turizmit. Kryetari i Bashkise falenderoi Drejtorin e RDPA Zotin Carl Heller dhe stafin e tij per mbeshtetjen dhe asistencen e vazhdueshme gjate implementimit te projektit.
Drejtori i Programit te Zhvillimit Rajonal Shqiperi Zoti Carl Heller vleresoi punen e bere dhe u shpreh se ndjehemi mire qe kemi mbeshtetur nje projekt te tille ne nje zone me nje natyre te mrekullueshme. Produktet e ketij projekti justifikojne dhe tejkalojne financimin tone. Si dashamires i natyres i premtoi se do vizitoje shtigjet ne muajt ne vijim.
Eventin e pershendeti edhe nje nga operatoret turistike te sukseshme te shqiperise i drejtuar nga Zoti Ndrec Llusku. Ai vleresoi se ne Bashkine Mirdite po krijohen kushtet qe ajo te perfshihet ne guidat turistike dhe ftoi koleget e tij qe te jene te pranishem ne zone.
Me pas eventi vazhdoi me njohjen e te pranishmeve me produktet e projektit si hartat e shtigjeve, fletepalosjet, ambjentet e Infokulles dhe njohjen me produktet e zones se Mirdites te ekspozuara ne panair. Produktet agrobujqesore, artizanati, bujtina dhe hotele edhe nga rajoni ishin te pranishme. Operatoret turistike ndoqen me interes keto produkte.

[su_slider source=”media: 6667,6694,6696,6685″ link=”image” responsive=”no” title=”no” pages=”no”]