Shërbime Vendore Me Një Ndalesë
 • Kryefaqe
 • Shërbime Vendore Me Një Ndalesë

Shërbimet e Sportelit Të Zyrës Vendore Me Një Ndalesë (One Stop Shop)

 

 1. Kërkesë për bursë studimi
 2. Kërkesë për vërtetim regjistrimi të fëmijëve në kopësht/çerdhe
 3. Vërtetim trajtimi me bursë
 4. Kërkesë për marrje me qira të kullotave e livadheve për kullotje e kositje bari
 5. Kërkesë për marrje në përdorim të një sipërfaqe të caktuar te fondit pyjor për ushtrim aktiviteti ekonomik
 6. Kërkesë për pajisje me AMTP
 7. Procedura për konfirmim kufizim prone private me Pronë shteti
 8. Vërtetim fakti qe ka qënë anëtar i ish-Koperativës Bujqësore deri me  01.08.1991
 9. Vërtetim mbi përcaktimin e kategorisë së tokës bujqësore
 10. Vërtetim mbi tokën në pronësi/përdorim
 11. Vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësorë ose blegtoral
 12. Vërtetim që banori është pajisur me tokë bujqësore sipas ligjit nr.7501
 13. Vërtetim që kanë tokë për subvencione
 14. Aplikim për punë
 15. Procedura për marrjen e një vëtetimi banimi
 16. Procedurë për marrjen e autorizimeve për përfaqësim për tërheqje pensioni apo ndihme ekonomike
 17. Kërkesë për marrje me qira të aseteve të bashkisë
 18. Kërkesë për strehim
 19. Kërkesë për t’u pajisur me leje non stop karburante
 20. Kërkesë për t’u pajisur me leje për shitës ambulant
 21. Kërkesë për t’u pajisur me leje për të shfrytëzuar hapësirën publike
 22. Kërkesë për t’u pajisur me leje për vendosje reklamash
 23. Kërkesë për vendosje lojërash në hapësirë publike
 24. Ankesë
 25. Kërkesë e përgjithshme
 26. Kërkesë për informacion
 27. Aplikim për fragment të hartës së gjendjes ekzistuese
 28. Kërkesë për t’u pajisur mbi treguesit zhvillimit të zonës
 29. Procedura për njoftim për punime të vogla
 30. Kërkesë për fotokopje dokumenti arkivor njëhsuar me origjinalin
 31. Kërkesë për dhënie mendimi për kujdestari ligjore
 32. Kërkesë për pranimin e fëmijëve në institucionet rezidenciale
 33. Kërkesë për pranimin e personave me aftësi ndryshe në institucionet rezidenciale
 34. Kërkesë për pranimin e personave të moshuar në institucionet rezidenciale
 35. Vërtetim që personi trajtohet me ndihmë ekonomike
 36. Vërtetim që personi trajtohet me pagesë kujdestarie
 37. Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për aftësi ndryshe
 38. Vërtetim që personi trajtohet me pagesëpër paraplegjikë dhe tetraplegjikë
 39. Vërtetim që personi trajtohet me pagesë verbërie
 40. Vërtetim që personi trajtohet me pagesën e shtesës së invaliditetit
 41. Kërkesë për mbyllje aktiviteti (cregjistrim aktiviteti)
 42. Kërkesë për reduktim të taksës familjare
 43. Kërkesë për  regjistrim subjekti në zyrën e taksave dhe tarifave vendore
 44. Vërtetim për shlyerje të detyrimeve ( taksave e tarifave) vendore
 45. Vërtetim për tender
 46. Vërtetim që banori nuk ushtron aktivitet privat
 47. Autorizim qarkullimi
 48. Çertifikatë e lëshuar për operacione të transportit të udhëtarëve për llogari të vet brenda vendit
 49. Çertifikatë për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetas të transportit rrugor të udhëtarëve brenda vendit
 50. Çertifikatë për kryerjen e shërbimeve të rregullta rrethqytetës të transportit rrugor të udhëtarëve brenda vendit
 51. Çertifikatë për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara, të transportit të udhëtarëve brenda vendit
 52. Çertifikatë për kryerjen e shërbimeve të rregullta vajtje-ardhje, të transportit të udhëtarëve brenda vendit
 53. Çertifikatë për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet
 54. Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qira brenda vendit
 55. Kërkesë për t’u pajisur me leje për vend parkim të rezervuar
 56. Licencë për agjenci transport udhëtarësh dhe shërbimi taksi brenda vendit
sqAlbanian

Windows 10 Kaufen Windows 10 Pro Office 2019 Kaufen Office 365 Lizenz Windows 10 Home Lizenz Office 2019 Home Business Kaufen windows office 365 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno

fethiye escort denizli escort denizli escort bayan diyarbakır escort diyarbakır escort bayan edirne escort edirne escort bayan erzincan escort erzincan escort bayan erzurum escort erzurum escort bayan gaziantep escort gaziantep escort bayan gümüşhane escort gümüşhane escort bayan hakkari escort hakkari escort bayan hatay escort hatay escort bayan ığdır escort ığdır escort bayan ısparta escort ısparta escort bayan istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort izmir escort bayan karabük escort karabük escort bayan kars escort kars escort bayan kastamonu escort kastamonu escort bayan kilis escort kilis escort bayan kırıkkale escort kırıkkale escort bayan www.escortperl.com
istanbul evden eve nakliyat
istanbul ofis tasima


manavgat escort
manavgat escort bayan
belek escort
manavgat escort


seks hikaye
sex hikaye
bodrum escort
alanya escort
sex hikaye

ankara escort

ankara escort

Tempobet
kartal moto kurye
escort izmir
izmir escort
izmir escort bayan