REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE
  • Kryefaqe
  • REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

             
Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë“Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)”
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)”
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)“Mbështetur nga Këshilli (kërkesa, ankesa) Po/Jo”“Zbatuar nga Ekzekutivi (Data)”“Përgjigjia (data dhe numri)”
1POKërkesë për informacion, Inva Hasanaliaj05.02.2021Drejtoria e Finances dhe Buxhetit25.02.2021
2POKërkesë për informacion, Inva Hasanaliaj23.02.2021Drejtoria e Finances dhe Buxhetit25.02.2021
3POKërkesë për informacion, “Kriik Albania”20.03.202124.03.2021
4POKërkesë për informacion, “Faktoje.al”20.03.202125.03.2021
5POKërkesë për informacion, Joel Cela23.03.2021Drejtoria Juridike, Prokurimet Publuike, Shërbimeve & Rregullit të Brendshëm24.03.2021
6POKërkesë për informacion, Artan Lleshi17.03.2021Agjencia e Shërbimeve Bujqësore,Veterinare dhre Pyjore26.03.2021
7POKërkesë për informacion, “Shoqata Kongresi Rinor Kombëtar”23.03.2021Njësia e Integrimit Europian dhe ndihmës së huaj30.03.2021
8POKërkesë për informacion, “Kriik Albania”14.04.202120.04.2021

sqAlbanian
sqAlbanian

Windows 10 Kaufen Windows 10 Pro Office 2019 Kaufen Office 365 Lizenz Windows 10 Home Lizenz Office 2019 Home Business Kaufen windows office 365 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno