Category
 • Kryefaqe
 • Archive by category "NJOFTIME PER VENDE PUNE"
 • ()

Njoftim per vend te lire pune. Nr 7

 • Publikuar më 15 Mars, 2016
 • 0

_______________________________ _____________________________________                                                REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                     BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                                                                      Njoftim për vend të lirë pune.                          “Plotësim vendi të lirë pune  në kategorinë  e mesme drejtuese”                                               ( Ngritje në detyrë )   Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja paralele dhe …

Lexo të plotë

Njoftim per vend te lire pune 6

 • Publikuar më 02 Mars, 2016
 • 0

_______________________________ _____________________________________                                                REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                     BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                         Nr.____prot                                                                                     Datë ___/___/2016                                               Njoftim për vend të lirë pune.                          “Plotësim vendi të lirë pune  në kategorinë  e mesme drejtuese”                                               ( Ngritje në detyrë )   Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja …

Lexo të plotë

Njoftim per vend te lire pune 5

 • Publikuar më 02 Mars, 2016
 • 0

_____________________________ _____________________________________                                                 REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                      BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                                                                      Njoftim për vende  të lira pune                   “Plotësim vendi të lirë pune  në kategorinë  e mesme  drejtuese”                                                ( Levizje paralele )   Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja …

Lexo të plotë

Njoftim per vend te lire, pune Nr 4.

 • Publikuar më 02 Mars, 2016
 • 0

______________________________ _____________________________________                                             _______________________________ _____________________________________                                                REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                     BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                         Nr.____prot                                                                                     Datë ___/___/2016                                               Njoftim për vend të lirë pune.                          “Plotësim vendi të lirë pune  në kategorinë  e mesme drejtuese”                                               ( Ngritje në detyrë )   Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu …

Lexo të plotë

Njoftim për vend të lirë pune, Nr 3

 • Publikuar më 29 Shkurt, 2016
 • 0

______________________________ _____________________________________                                                 REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                      BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                         Nr.____prot                                                                                        Datë ___/___/2016                                               Njoftim për vend të lirë pune                    “Plotësim vendi të lirë pune  në kategorinë  e ulët drejtuese”                                                ( Levizje paralele )   Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja paralele …

Lexo të plotë

Njoftim për vend të lirë pune nr 2

 • Publikuar më 29 Shkurt, 2016
 • 0

_______________________________ _____________________________________                                                REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                     BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                         Nr.____prot                                                                                     Datë ___/___/2016                                               Njoftim për vend të lirë pune.                          “Plotësim vendi të lirë pune  në kategorinë  e ulët drejtuese”                                               ( Ngritje në detyrë )   Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja …

Lexo të plotë

Njoftim per vend te lire pune. Nr 1.

 • Publikuar më 06 Shkurt, 2016
 • 0

__________________________________ ____________________________                                              REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                               BASHKIA MIRDITE                                                 …

Lexo të plotë
sqAlbanian
sqAlbanian