1 .Bashkia Mirditë në proceset e integrimit Evropian

 

2. Bashkia dhe Shoqeria Civile

  • Informacion mbi të dhëna në tërësi mbi grupet e interesit
  • Të dhëna për Organizatat Jofitimprurse ,përfaqësuesit e Medias Biznesit
  • Shërbime që ofrohen nga organizata të ndryshme
  • Nisma advokuese ,lobuese dhe monitoruese nga Shoqëria Civile

 

3. Raporte ,Studime dhe Vlerësime mbi zbatimin e Programit të Trasparencës

 

4. Struktura Komunitare