Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacione të tjera të ofruara

 

 

1 .Bashkia Mirditë në proceset e integrimit Evropian

 

2. Bashkia dhe Shoqeria Civile

 

3. Raporte ,Studime dhe Vlerësime mbi zbatimin e Programit të Trasparencës

 

4. Struktura Komunitare