Vendime Këshilli Bashkiak viti 2022

 

Vendime  Këshilli Bashkiak viti 2021