Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

LLogaridhënia ekonomiko-financiare

 

 1. Kalendari i Programit Buxhetor Afatmesëm dhe Buxhetit Vjetor

 

2. Paketa Fiskale (taksa dhe tarifa)

3 . Plani strategjik i  Zhvillimit të Bashkisë Mirditë

4.  Programi Buxhetor Afatmesëm i Bashkisë Mirditë

5. Buxheti

6. Zbatimi i Buxhetit

7. Monitorimi dhe Mbikëqyrja e Buxhetit

8. Vështirësitë Financiare

9. Shitja ose dhënia me qira e pronave dhe aseteve

10. Donacionet