• KRYETARI I BASHKISË
  • ZV/ KRYETARËT E BASHKISË
  • SEKRETAR I PËRGJITSHËM