Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projektvendimet e Këshillit Bashkiak

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Mirditë“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Mirditë, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e Premte, datë 15 Mars 2024 ora 11:00, me rend dite si më poshtë: