Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Organizimi dhe funksionimi i bashkisë

 

1 .Organizimi Administrativo Territorial i Bashkise Mirditë ,Misioni dhe Funksionet.

2. Organi perfaqësues i Bashkisë Mirditë dhe Këshilli Bashkiak

3. Organi përfaqësues i Bashkisë Mirditë dhe Këshilli Bashkiak (vendimarrja dhe informacioni publik)

4. Organi ekzekutiv(Kryetari i Bashkisë-Informacione Publike)

5. Administrata e Bashkisë

6. Mekanizmi i Monitorimit dhe Kontrollit 

7. Kërkesa ,Ankesa , Sinjalizime dhe Vërejtje që lidhen me veprimet apo mosveprimet e organeve të administratës

8. Statistikat Vendore