Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Drejtoria B/Njerëzore, Juridike dhe Marrëdhënieve me Qytetarët

  • Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore.
  • Sektori i Marrëdhënieve me Qytetarët, Eventet dhe IT.
  • Njësia për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Projekteve.
  • Sektori Juridik dhe Prokurimet.
  • Sektori i Arkiv Protokollit.