• – Sektori Juridik
  • – Sektori i Prokurimeve Publik
  • – Sektori i Shërbimeve dhe Rregulit të Brendshëm
  • – Njësia për Kordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj