• POLICIA BASHKIAKE
  • INSPEKTORATI NDERTIMOR URBANISTIK
  • INSPEKTORATI I MJEDISIT
  • EMERGJENCA CIVILE
  • MZSH