Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Agjencia e Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve

  • Sektori i Bujqësisë dhe Kadastrës.
  • Inspektoriati i Mjedisit dhe Pyjeve.
  • Sektori i Monitorimit të Rezervuarëve dhe Vaditjes.
  • Sektori i Sh. Veterinar, Ushqimit dhe Mbrojtjes Konsumatorit.
  • Sektori i Monitorimit Shërbimit Pyjor.