Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Plani për Daljen nga Situata e Vështirë Financiare

Bashkia Mirdite ka situatë të stabilizuar financiare  e cila faktohet me raportin e situatës financiare i cili dergohet në çdo katër mujor në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë e miratuar edhe nga Këshilli Bashkiak Mirditë me vkb përkatëse, ku sipas këtij  raport- relacioni shpjegues  të situatës , Bashkia Mirdite rezulton me borgje zero dhe për sa kohe nuk kemi borgje nuk është i nevojshëm plani për daljen nga vështirësitë  financiare.