Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditën e Premte, datë 31. 03. 2023, ora 10:00 pritet të mbahet mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak Mirditë me rend dite:

1. P/ Vendim nr. 1060/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar, për bllok-ndihmën deri në 6%, për periudhën 01 – 28 Shkurt 2023”, bashkia Mirditë.

2. P/ Vendim nr. 1135/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e planit të masave, për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve në pyje dhe kullota si dhe për krijimin e njësive vullnetare të shuarjes së zjarreve për vitin 2023”, bashkia Mirditë.

3. P/ Vendim nr. 1195/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike, për bllok-ndihmën, me fondin

4. e bashkisë, për periudhën 01 – 28 Shkurt 2023”, bashkia Mirditë.

5. P/ Vendim nr. 1197/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e tavaneve përgatitore, të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026”, bashkia Mirditë.

6. P/ Vendim nr. 1198/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për përdorim fond rezervë”, bashkia Mirditë.

7. P/ Vendim nr. 1199/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për përdorim fond rezervë”, bashkia Mirditë.

8. P/ Vendim nr. 1200 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për përdorim fond emergjence civile (fond i bashkisë)”, bashkia Mirditë.

9. P/ Vendim nr. 1206/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për disa ndryshime në VKB nr. 84, datë 28.09.2022, “Për miratimin e listës së përfituesve nga programi i zhvillimit të zonave të reja dhe programi i rindërtimit në të njëjtin truall në bashkinë Mirditë”.

10. Analiza e pyetsorit, në lidhje me proritetet e publikut, për projektbuxhetin afatmesëm 2024-2026.

11. Raport për punën/veprimtarinë e këshillit bashkiak Mirditë, për vitin 2022.

12. Shqyrtim në seancë; kërkesave/ankesave të qytetarëve, adersuar Këshillit Bashkiak Mirditë.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.