Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim Për Mbledhjen e Radhës së Këshillit Bashkiak

Ditën e Hënë, datë 31.07.2023, ora 10:00 do të mbahet mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak Mirditë me rend dite:

1.P/ Vendim 2605/1 i Kryetarit të Bashkisë; “Per miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar, për bllok-ndihmën deri në 6%, për periudhën 01-30 Qershor 2023, Bashkia Mirditë.

P/ Vendim 2686/1 i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike, për bllok-ndihmën me fondin e bashkisë, për periudhën 01-30 Qershor 2023, Bashkia Mirditë.

3. P/ Vendim 2732/1 i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e tavaneve përfundimtare, të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026”, Bashkia Mirditë.

4.P/ Vendim 2791/1 i Kryetarit të Bashkisë; “Për caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të administratës së bashkisë Mirditë dhe institucioneve në varësi, në mbështetje të VKM nr. 328, date 31.05.2023, “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civil e të punonjësve të vetëqeverisjes vendore”, Bashkia Mirditë.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.