Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Censi i Popullsisë dhe Banesave 2023

Njoftim!
Të nderuar qytetarë!
Duke nisur nga data 18 shtator do të nisë Censi i Popullsisë dhe Banesave 2023, që do të kryhet nga Instituti i Statistikave, anketim i cili do të zgjasë deri me 30 tetor.
Anketuesi do të trokasë në çdo derë, dhe në rast se nuk jeni në shtëpi, do të ju lërë një letër dhe do të rikthehet një ditë tjetër.
Bashkia Mirditë fton të gjithë qytetarët që të jenë sa më bashkëpunues dhe ti përgjigjen pyetjeve të anketuesit në mënyrë sa më të saktë, sepse në këtë mënyrë do të kemi të dhëna të sakta e të azhornuara, rreth numrit të popullsisë, banesave, kushteve të jetesës, shkollimit, e punësimit, si dhe të dhëna të tjera statistikore.

                 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.