Ditën e Premte, datë 17. 02. 2023, ora 10:00 pritet të mbahet mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak Mirditë me rend dite: 

  1. P/ Vendim “Për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar, për bllok-ndihmën deri në 6%, për periudhën 01 – 31 Janar 2023”, bashkia Mirditë. 
  2. P/ Vendim “Për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar, për bllok-ndihmën me fondet e bashkisë, për periudhën 01 – 31 Janar 2023”, bashkia Mirditë. 
  3. P/ Vendim “Për miratim, amendim kontrate nr. 2874, prot, datë 21.07.2021, lidhur ndërmjet bashkisë Mirditë dhe subjektit “Real Park MKR”, shpk, “Për dhënie në përdorim të tokës, nga fondi pyjor/kullosor të sipërfaqes 0.9998 ha, në ekonominë pyjore, “Lugina e Fanit të Madh”, në pronësi të bashkisë Mirditë, për qëllime pushimi, argëtimi dhe ambjente çlodhëse”. 
  4. P/ Vendim “Për miratimin e fondeve të trashëguara nga buxheti i vitit 2022, për vitin 2023”, bashkia Mirditë. 
  5. P/ Vendim “Për miratimin e anekseve të monitorimit të buxhetit, të vitit 2022”, bashkia Mirditë. 
  6. P/ Vendim “Për miratimin e tabelave, të situatës financiare të bashkisë, datë 31.12.2022”, bashkia Mirditë. 

Raport për njohje Këshillit, “Raportin e Vlerësimit dhe Parashikimeve Afatmesëm të të Ardhurave, të bashkisë Mirditë” 

Komisioni i Ekonomisë, Financave dhe Buxhetit do të mblidhet ditën e Enjte, datë 16. 02. 2023, ora 09:30. 

Komisioni i Bujqësisë dhe Shëndetit Publik do të mblidhet ditën e  Enjte, datë 16. 02. 2023, ora 10:30

Leave a Reply

Your email address will not be published.