Këshilli Bashkiak Mirdite, ka publikuar një pyetësor përmes të cilit synon tërheqjen e mendimeve, rekomandimeve dhe sugjerimeve të qytetarëve lidhur me prioritetet që duhen marrë parasysh nga Bashkia në procesin e hartimit të Buxhetit Vjetor 2024.

Pyetësori është hartuar dhe menaxhohet nga Këshilli Bashkiak dhe do të jetë i hapur për publikun përgjatë periudhës: 01 Shkurt 2023 – 28 SHkurt 2023.

Tërheqja e mendimeve dhe rekomandimeve Tuaja, do t’i shërbejë Këshillit për t’i rekomanduar administratës një listë prioritetesh për përdorimin e fondeve publike në ofrimin e shërbimeve në buxhetin e vitit 2024 dhe PBA 2024 – 2026.

Rezulatet e këtij pyetësori do të publikohen në vazhdimësi në faqen e Këshillit Bashkiak.
(Klikoni mbi Linkun poshte per ta plotesuar ate )

Kliko Këtu

Leave a Reply

Your email address will not be published.