Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Month: April 2023

Njoftim per mbledhjen e radhes se Keshillit Bashkiak

Ditën e Martë, datë 02.05.2023, ora 10:00 do të mbahet mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak Mirditë me rend dite:

1. P/ Vendim “Për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar, për bllok-ndihmën deri në 6%, për periudhën 01 – 31 Mars 2023”, bashkia Mirditë.

2. P/ Vendim “Për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike, për bllok-ndihmën, me fondine bashkisë, për periudhën 01 – 31 Mars 2023”, bashkia Mirditë.

3. P/ Vendim “Për kalimin e pronësisë dhe regjistrimin e pasurisë së paluajtshme nr. 3/222, në zonën kadastrale 3224, në bashkinë Mirditë, sipas VKM. nr. 329, datë 22.05.2019”.

4. P/ Vendim “Për miratimin e planit 5-vjeçar, të strehimit social, për familjet e pastrehë”, bashkia Mirditë.

5. P/ Vendim “Për një korigjim gabimi në listën emërore të përfituesve në VKB nr. 9, datë 31.01.2023, “Për miratimin e pagesës së qirasë dhe një shtesë familje në listën emërore, për një periudhë 1 (një) vjeçare, sipas vlerës së tregut, për familjet e pastrehë”, bashkia Mirditë.

6. P/ Vendim “Për një shpërblim mujor, për punonjësen që mban protokollin e mbledhjeve të këshillit këshillit bashkiak”, bashkia Mirditë.

7. P/ Vendim “Për miratimin e shtesës së listës së inventarit të rrugëve rurale të bashkisë Mirditë”.

8. P/ Vendim “Për përdorim fond rezervë”, bashkia Mirditë.

9. P/ Vendim “Për miratimin e hapjes së rrugës këmbësore dhe kthimin e saj në rrugë aotumobilistike, e cila fillon nga aksi i rrugës “Kodra e Xhuxhës 03210027”, deri në banes banesën 15/1, fshati Petoq, njësia administrative Fan, 4608”, bashkia Mirditë.

10. P/ Vendim “Për miratimin e hapjes së rrugës këmbësore dhe kthimin e saj në rrugë aotumobilistike, e cila fillon nga aksi i rrugës “Shëngjergj 03220025”, kryqëzohet me rrugën “Gjinalaj 03220025” (varianti I) dhe hapje e re, që fillon nga aksi i rrugës “Gjinalaj 03220010”, deri në lagjen Bilaj, (varianti i II), fshati Shëngjergj, njësia administrative Kaçinar, 4607”, bashkia Mirditë.

JU NJOFTOJMË MBLEDHJEN E KOMISIONEVE;

KOMISIONI I EKONOMISË, FINANCAVE DHE BUXHETIT: ditën e premte, datë 28. 04. 2023, ora 10:00.

KOMISIONI I SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE INFRASTRUKTURËS: ditën e premte, datë 28. 04. 2023, ora 10:40.