Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Month: January 2024

Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit për dy projekte të rëndësishme në zhvillimin e Mirditës

Bashkia Mirditë ka nënshkruar marrëveshje të bashkëpunimit për dy projekte të rëndësishme për zhvillimin e Mirditës.

Projekti i parë, “EFFORT”
Bashkia Mirditë, Komuna Junik dhe Co Plan janë bashkëpërfituese të projektit EFFORT – Enhancing Facilities for a Future with an Optimal Resource and Energy Efficiency Trajectory, në programin ndërkufitar Shqipëri -Kosovë, asistencë financiare në kuadër të IPA II (Instrument për Asistencën e Paraderimit), financuar nga Bashkimi Evropian.
Projekti synon përmirësimin e efiçencës energjetike të ndërtesave publike në të dy njësitë vendore Mirditë -Junik si dhe zvogëlimin e ndjeshëm të konsumit të energjisë, duke instaluar pajisje inovative dhe duke promovuar më tej praktikat e qëndrueshme të menaxhimit të ndërtesave.
Ky projekt do të sjellë mundësi për të përmirësuar cilësinë e jetës së banorëve të Mirditës, rritje profesionale të nxënësve të shkollave profesionale, efiçencë energjetike dhe mundësi të reja për zhvillim ekonomik.

Projekti i dytë, “Mirdita Junik”
“Mirdita Junik” është një përpjekje e përbashkët me CHwB Kosova, Bashkisë Mirditë, Komunës Junik dhe Qendrës UET.
Ky projekt synon të krijojë një infrastrukturë turistike të qëndrueshme në zonën kufitare mes Shqipërisë dhe Kosovës, duke kontribuar në rritjen ekonomike të komuniteteve lokale, duke ofruar mundësi punësimi për qytetarët dhe duke ruajtur dhe promovuar trashëgiminë kulturore dhe natyrore të rajonit.

Ditën e premte, datë 26.01.2024 në Bashkinë Mirditë u zhvillua takimi fillestar ndërmjet palëve përfituese të këtyre dy projekteve. Kryetari i Bashkisë Mirditë Z. Albert Melyshi mirëpriti Kryetarin e Komunës së Junikut Z. Ruzhdi Shehu, Drejtorin e Trashëgëmisë Kulturore pa Kufij në Kosovë Z. Sali Shoshi dhe Drejtoreshën e Co PLAN Znj. Anila Bejko.
Takimi konsistoi në prezantimin hyrës të partneritetit dhe nënshkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit.

 

 

LAJM !

Me datë 19.01.2024 Bashkia Mirditë zhvilloi një vizitë të përbashkët me përfaqësues nga O.D.C (Office of Defense Cooperation), Ambasada Amerikane në Shqipëri, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit në zonën e Ish-Stacionit të Trenit, rruga “Imzot Zef Skana” Rrëshen, ku është parashikuar të ndërtohet stacioni i ri zjarrëfikës.
Në këtë takim u diskutuan çështje teknike të zbatimit të këtij projekti.
Ky bashkëpunim vjen si një domosdoshmëri për Mirditën për të patur një stacion zjarrëfikës bashkëkohor dhe efiçent.

   

Punimet për Mbrojtjen nga Përroi Jezull në Fshatin Jezull

Bashkia Mirditë në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes përfundoi me sukses punimet për “Mbrojtjen nga përroi Jezull në fshatin Jezull”, Njësia Administrative Rrëshen.
Nga ky investim mbrohen tokat bujqësore të një pjese të fshatit nga përmbytjet dhe vihet në funksion pas një bllokimi disavjecar edhe rruga e vjetër që lidh fshatin Jezull me qytetin Rrëshen.