Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Month: July 2023

Njoftim Për Mbledhjen e Radhës së Këshillit Bashkiak

Ditën e Hënë, datë 31.07.2023, ora 10:00 do të mbahet mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak Mirditë me rend dite:

1.P/ Vendim 2605/1 i Kryetarit të Bashkisë; “Per miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar, për bllok-ndihmën deri në 6%, për periudhën 01-30 Qershor 2023, Bashkia Mirditë.

P/ Vendim 2686/1 i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike, për bllok-ndihmën me fondin e bashkisë, për periudhën 01-30 Qershor 2023, Bashkia Mirditë.

3. P/ Vendim 2732/1 i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e tavaneve përfundimtare, të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026”, Bashkia Mirditë.

4.P/ Vendim 2791/1 i Kryetarit të Bashkisë; “Për caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të administratës së bashkisë Mirditë dhe institucioneve në varësi, në mbështetje të VKM nr. 328, date 31.05.2023, “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civil e të punonjësve të vetëqeverisjes vendore”, Bashkia Mirditë.

Mbledhja e Komisionit Vendor për Planifikimin e Përballimin e Mbrojtjes Civile për Parandalimin e Shuarjen e Zjarreve për vitin 2023Njoftim

Të nderuar qytetarë!
Ju njoftojmë se ditën e premte, datë 21.07.2023 Kryetari i Bashkisë e ka të pamundur të ju presë në zyrë, për shkak të agjendës së tij.
Faleminderit për mirëkuptimin!

Njoftim !

Të nderuar qytetarë!
Duke filluar nga data 10.07.2023, ju njoftojmë se orari për pritjen e qytetarëve nga kryetari i Bashkisë Mirditë do të jetë :
Çdo të enjte nga ora 09:00 – 14:00
Çdo të premte nga ora 09:00 – 14:00
Tel: +35521622233
Për çdo informacion të detajuar, mund të drejtoheni pranë zyrës së informacionit.
Faleminderit për mirëkuptimin!