Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Month: November 2023

Njoftim/ Bonusi i Qirasë

Njoftohen të gjithë qytetarët e interesuar se janë hapur proçedurat e aplikimit për programin: “Subvencionim i Bonusit të Qirasë për vitin 2024”.
Bashkëngjitur gjeni dokumentet që duhet të plotësoni.
Aplikimet bëhen nga data 15 nëntor deri më 20 dhjetor 2023.
Për çdo informacion të mëtejshëm jeni të lutur të drejtoheni pranë zyrave të Bashkisë Mirditë.

KONSULTIMET PUBLIKE

Mbështetur në ligjin 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore, në ligjin nr. 9936 date 26.06.2020 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, në ligjin nr.68/2017 Për financat e Vetëqeverisjes Vendore, Udhëzimin Nr. 9 date 20.07.2018 Për Procedurat Standarte të Zbatimit të Buxhetit, si dhe në Urdhërin Nr. 361 dt. 19.10.2023 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë “Për Ngritjen e Komisionit Për Konsultimet Publike ”
Në kuadër të hartimit të paketës fiskale dhe buxhetit vendor për vitin 2024, Bashkia Mirditë do të fillojë diskutimet dhe konsultimet publike në të gjitha Njësitë Administrative.

Bashkia Mirditë fton të gjithë qytetarët për të marrë pjesë dhe shprehur mendimet e tyre.

Konsultimet publike do të zhvillohen nga të gjitha drejtoritë dhe agjencitë e Bashkisë Mirditë sipas grafikut të mëposhtëm.

Ambasadori i Austrisë vizitë zyrtare në Mirditë.

Bashkia Mirditë priti në një vizitë zyrtare, Shkëlqësinë e tij Dr. Christian Steiner Ambasador i Austrisë në Shqipëri.

Vizita e Ambasadorit të Austrisë Christian Steiner ishte në kuadër të projekteve të zbatuara dhe bashkëpunimeve për zhvillim.

Kryetari i Bashkisë Mirditë z. Albert Melyshi shprehu mirënjohje ndaj Austrisë për ndihmën e treguar me projektet zhvillimore të vazhdueshme për Mirditën.

Gjithashtu u ndalëm te sfidat me të cilat përballen sot banorët e Mirditës, si dhe potencialin e jashtëzakonshëm që Mirdita ka.

Investimi në përmirësimin e infrastrukturës ruarale dhe kanaleve vaditëse do të ndihmonte në zhvillimin e turizmit dhe bujqësisë.

Vizita vijoi në zonën e re zhvillimore në Rrëshen, ku Agjencia Austriake për Zhvillim ka ndërtuar 35 banesa për familjet, shtëpitë e të cilëve u shkatërruan nga tërmeti i vitit 2019 -të.

Takim me përfaqësuesin e Dhomës Zejtare të Dortmundit, në kuadër të Projektit Federal për Shqipërinë mbi Partneritetin e Arsimit Profesional.

Me datë 10 nëntor Kryetari i Bashkisë Mirditë z. Albert Melyshi është takuar në ambientet e Shkollës Profesionale “Shën Jozefi Punëtor” me Koordinatorin e projektit PAP – Shqipëri, z. Franc Musolli, në praninë e Padre Michele Leovino – Drejtori i Shkollës “Shën Jozefi Punëtor”, z. Luigj Gjergji – Drejtori Didaktik i Shkollës dhe njëkohësisht bashkëpunëtor i projektit PAP-Shqipëri si dhe Padre Umberto Boero – Zv. Drejtor dhe Përgjegjës i Njësisë së Zhvillimit të Shkollës “Shën Jozefi Punëtor”.

Fokusi i takimit ka qënë zhvillimi i mundësive të bashkëpunimit në mes Bashkisë Mirditë dhe Shkollës Profesionale në kuadër të këtij projekti dhe impaktin e mundshëm që mund të ketë ky bashkëpunim në zhvillimin ekonomik të Mirditës.

Në fjalën e tij z. Melyshi ka falenderuar z. Musolli për këtë projekt kaq të rëndësishëm për zhvillimin e ofertës profesionale dhe impaktin e madh që ka në punësimin e të rinjve dhe rrjedhimisht në zhvillimin ekonomik të familjeve në Mirditë dhe në shumë rrethe të Veriut të Shqipërisë, duke siguruar nga ana e Bashkisë bashkëpunimin aktiv për t’u ardhur në ndihmë personave të papunë dhe ndërmarrjeve të reja në territor.

Gjithashtu z. Melyshi ka falenderuar drejtuesit e Shkollës Profesionale “Shën Jozefi” për aktivitetin e vazhdueshëm të rëndësishëm në formimin profesional dhe në zhvillimin e partneritetit Shkollë-Sipërmarrje private për punësimin e të rinjve si dhe për të gjitha veprimtaritë sociale dhe kulturore që zhvillon në të mirë të komunitetit të Mirditës dhe më gjërë.

Palët në takim kanë konkluduar për banorët e Bashkisë Mirditë si në vijim:

Mundësinë e regjistrimit falas të personave të papunë, banorë të Bashkisë Mirditë, në kurset afatshkurtra që shkolla mundëson si qendër kursesh profesionale.

Këto kurse janë në fushën e Elektrikes, 3 dhe 9 mujore, në fushën e Mekanikës 3 mujore, Hidraulikes 3 mujore si dhe Informatikes 3 mujore.

Po ashtu, dy herë në vit në Shkollë zhvillohet kursi dyjavor i saldimit me certifikim ndërkombëtar në të cilin Bashkia Mirditë mund të regjistrojë personat që kanë dëshirë të formohen në këtë zanat kaq të kërkuar në tregun e punës, një ofertë punësimi e sigurtë brenda vendit.

Personat e interesuar mund të paraqiten pranë Sekretarisë së Bashkisë Mirditë për detajet dhe dokumentacionin e nevojshëm për të ndjekur falas këto kurse profesionale.

Gjatë takimit Kryetari i Bashkisë Mirditë ka siguruar gjatë këtij takimi edhe mundësinë e trajnimit profesional falas të personelit të shërbimeve publike në sektorë të ndryshëm nga ana e mjeshtrave nga Gjermania në profilet: Hidraulikë, Mekanikë, Elektrikë dhe Saldim.

Z. Musolli i ka paraqitur Kryetarit të Bashkisë edhe angazhimin e partnerëve në projektin PAP-Shqipëri për të organizuar dhe zhvilluar, brenda periudhës së dytë 3 vjeçare të projektit, kurse 2-3 ditore në fushën e elektroteknikës, automekanikës dhe hidraulikës, për kompetenca profesionale të reja të tregut të punës në këto sektorë, duke ju ofruar ndërmarrjeve private zhvillimin profesional të punonjësve të tyre për shtimin e punësimit dhe të zhvillimit ekonomik të vendit.
Bashkëpunimi me Bashkinë Mirditë edhe në këtë aspekt do t’u mundësonte ndërmarrjeve private mundësinë e ndjekjes së këtyre kurseve pa pagesë.

Drejtori i Shkollës ka falenderuar z. Musolli për iniciativën e takimit dhe për vazhdimësinë e këtij projekti kaq të rëndësishëm për veprimtarinë e “Shën Jozefit” në të mirë të territorit.
Në fjalën e tij Padre Michele Leovino ka theksuar me vlerësim vazhdimësinë e bashkëpunimit që institucioni “Shën Jozefi” ka me të gjitha institucionet publike lokale ndër vite si dhe i ka siguruar Kryetarit të Bashkisë, i cili e njeh aq mirë aktivitetin e kësaj shkolle, vazhdimësinë e kësaj tradite bashkëpunimi gjithnjë e më efikase në të mirë të banorëve të Mirditës.

Në fund të takimit, për një zhvillim sa më të frytshëm të këtij bashkëpunimi, z. Musolli ka ftuar z. Melyshi për një vizitë të një delegacioni të Bashkisë Mirditë tek Dhoma Zejtare në qytetin e Dortmundit, për të shqyrtuar dhe promovuar mundësi të reja të bashkëveprimit me institucione gjermane për zhvillim ekonomik, me projekte dhe iniciativa të tjera të rëndësishme.

KALENDARI I TAKIMEVE “PËR ZGJEDHJEN E KRYESIVE DHE KRYETARËVE TË FSHATRAVE

Në zbatim të Vendimit nr. 19 datë 29. 09. 2023, “Për miratimin e programit të punës të këshillit bashkiak Mirditë, për nisjen e procedurave për organizimin dhe zhvlillimin e zgjedhjeve për kryesinë dhe kryetarët e fshatrave, caktimin e anëtarëve të kryesisë së fshatrave respektive të bashkisë Mirditë”, e konfirmuar me nr. 803/2 prot, datë 12.10.2023, nga Prefekti i Qarkut Lezhë, Kryetari i Bashkisë të angazhojë administratorët e njësive administrative respektive për të asistuar në këtë proces si dhe njoftimin e banorëve me të drejtë vote

  • Njësia Administrative Rrëshen.

 

Nr. Emërtimi i Fshatit Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit Data Ora
1 BUKMIRË 3 14. 11. 2023 10 : 00
2 GËZIQ 5 15. 11. 2023 10 : 00
3 NDËRFANË 5 15. 11. 2023 12 : 00
4 NDËRFUSHAZ 5 15. 11. 2023 14 : 00
5 FUSHË  LUMTH 7 16. 11. 2023 10 : 00
6 KODËR  RRËSHEN 5 17. 11. 2023 14 : 00
7 TENË 3 18. 11. 2023 14 : 00
8 MALAJ 5 18. 11. 2023 12 : 00
9 MALAJ  EPËRM 3 18. 11. 2023 10 : 00
10 TARAZH 5 20. 11. 2023 12 : 00
11 JEZULL 3 20. 11. 2023 14 : 00
12 SHESHAJ 5 21. 11. 2023 10 : 00
13 LURTH 3 21. 11. 2023 12 : 00
14 KULME 3 22. 11. 2023 10 : 00

 

  • Njësia Administrative RubiK.

 

Nr. Emërtimi i Fshatit Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit Data Ora
1 FIERZË 3 11. 12. 2023 10 : 00
2 BULSHIZË 3 11. 12. 2023 12 : 00
3 FANG 5 11. 12. 2023 14 : 00
4 RRASFIK 5 12. 12. 2023 12 : 00
5 KATUND  I  VJETËR 5 12. 12. 2023 14 : 00
6 MUNAZ 3 12. 12. 2023 10 : 00
7 RREJA E VELËS 5 13. 12. 2023 10 : 00
8 RREJA  E  ZEZË 3 13. 12. 2023 12 : 00
9 VAU  SHKEZË 3 13. 12. 2023 14 : 00
10 RRETHI  I  EPËRM 3 14. 12. 2023 13 : 00
11 LIVADHËZ 3 14. 12. 2023 10 : 00

 

  • Njësia Administrative Kaçinar.

 

Nr. Emërtimi i Fshatit Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit Data Ora
1 ARRËZ 3 15. 12. 2023 10 : 00
2 KAÇINAR 3 15. 12. 2023 12 : 00
3 KUZHNEN 3 15. 12. 2023 14 : 00
4 SIMON 3 16. 12. 2023 10 : 00
5 SHËNGJERGJ 3 16. 12. 2023 12 : 00
6 SHTUF 3 16. 12. 2023 14 : 00
7 SHPËRDHAZ 3 17. 12. 2023 12 : 00

 

  • Njësia Administrative Orosh

 

Nr. Emërtimi i Fshatit Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit Data Ora
1 BLINISHT 3 30. 11. 2023 10 : 00
2 PESHQESH 3 30. 11. 2023 12 : 00
3 KULLAXHI 3 30. 11. 2023 14 : 30
4 MASHTERKOR 3 Pëfunduar procesi
5 SHËMRI 3 1. 12. 2023 10 : 00
6 LGJIN 3 1. 12. 2023 12 : 00
7 GRYK – OROSH 3 1.12. 2023 14 : 00
8 BULSHAR 3 2. 12. 2023 14 : 00
9 PLANET 3 2. 12. 2023 12 : 00
10 NDËRSHEN 3 2. 12. 2023 10 : 00
11 NËNSHEJT 3 2. 12. 2023 14 : 00
12 LAJTHIZË 3 3. 12. 2023 12 : 00
13 GURTH – SPAÇ 3 4. 12. 2023 11 : 00
14 KODER – SPAÇ 3 4. 12. 2023 13 : 00

 

  • Njësia Administrative Fan.

 

Nr. Emërtimi i Fshatit Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit Data Ora
1 SHTRUNGAJ 3 15. 11. 2023 10 : 00
2 GJAKËZ 3 16. 11. 2023 14 : 00
3 MUNELL 3 16. 11. 2023 10 : 00
4 DOMGJON 5 16. 11. 2023 12 : 00
5 HEBE 3 17. 11. 2023 14 : 00
6 SANG 3 17. 11. 2023 10 : 00
7 DARDHAZ 3 17. 11. 2023 12 : 00
8 XHUXHË 3 14. 11. 2023 10 : 00
9 THIRRË 3 17. 11. 2023 14 : 00
10 BISAK 3 15. 11. 2023 14 : 00
11 KLOS 3 20. 11. 2023 10 : 00
12 FAN 3 20. 11. 2023 12 : 00
13 KATUND  I  RI 3 20. 11. 2023 14 : 00
14 KONAJ 3 20. 11. 2023 15 : 00
15 SHËNGJIN 3 13. 11. 2023 14 : 00
16 PETOQ 3 13. 11. 2023 10 : 00
17 ZALL  XHUXHË 5 21. 11. 2023 10 : 00

 

  • Njësia Administrative Kthellë.

 

Nr. Emërtimi i Fshatit Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit Data Ora
1 THARRI 3 24. 11. 2023 10 : 00
2 SHEBE 3 24. 11. 2023 12 : 00
3 PËRLAT  EPËRM 5 24. 11. 2023 14 : 00
4 PËRLAT  QENDËR 5 25. 11. 2023 10 : 00
5 TROJE 3 25. 11. 2023 12 : 00
6 PROSEK 5 25. 11. 2023 14 : 00
7 RRUSHKULL 3 26. 11. 2023 10 : 00
8 UJË 3 26. 11. 2023 12 : 00
9 SHTREZ 3 26. 11. 2023 14 : 00

 

  • Njësia Administrative Selitë.

 

Nr. Emërtimi i Fshatit Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit Data Ora
1 F. KURBNESH 3 17. 11. 2023 12 : 00
2 ZAJS 3 17. 11. 2023 14 : 00
3 KUMBULL 3 17. 11. 2023 10 : 00
4 MËRKURTH 3 18. 11. 2023 10 : 00
5 KTHELLË  EPËR 3 18. 11. 2023 13 : 00
6 BARDHAJ 3 19. 11. 2023 10 : 00
7 LËKUNDË 3 19. 11. 2023 12 : 00
8 LUFAJ 3 19. 11. 2023 14 : 00

Zëvëndës Shefi i Misionit të Zvicrës vizitë në Bashkinë Mirditë.

Kishim kënaqësinë të mirëprisnim dje në Bashkinë Mirditë në një vizitë zyrtare, Zëvendës Shefin e Misionit të Zvicrës në Shqipëri z. Philipp Arnold.

Vizita e Zëvëndës Shefit të Misionit Zvicerian vjen vetëm një muaj nga vizita e fundit e Shkëlqësisë Ruth Huber në Mirditë në kuadër të vazhdimësisë së bashkëpunimeve me bashkinë Mirditë.
Në këtë vizitë Zëvëndës z. Philipp Arnold shoqërohej nga ekipi i projektit Financat Lokale.

Bashkia Mirditë është pjesë e projektit Financat Lokale prej vitesh, projekt i cili ka si qëllim përmirësimin e manaxhimit të financave vendore (MPV) në Shqipëri, mundësimin e një disipline financiare, përdorimin efiçent të burimeve, dhe përmirësimin e shërbimeve publike.

Kryetari i Bashkisë Mirditë i falenderoi për vizitën si dhe shprehu mirënjohje për kontributin e dhënë ndër vite nga Qeveria Zvicerianë për zhvillimin e zonës së Mirditës.
Gjithashtu u ndal në prioritetet kryesore që synon të arrijë në zhvillimin ekonomiko- social, arsimin, infrastrukturën, bujqësinë, turizmin malor, dhe menaxhimin e mbetjeve.

Bashkia Mirditë do të vazhdojë të bashkëpunojë me ekipin e Financave Lokale, për të zhvilluar dhe për të aplikuar proceset e MFP për të pasur të ardhura më të larta, si dhe për të formuluar një buxhet pranë nevojave të qytetarëve.